Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Per Lindblom, auktoriserad revisor på Allians Revision & Redovisning och Ahmed Abdirahman, grundare och VD för Järvaveckan.
Yrkesvardag

2024.06.02

Utsatta områden har sämre tillgång till rådgivning

De som driver företag i utsatta områden anlitar redovisningskonsulter och revisorer i betydligt mindre utsträckning jämfört med företagare i övriga Sverige. Det visar en rapport som FAR tagit fram tillsammans med Järvaveckan Research.

text:

Dan Håfström

Rapporten ”Företagandets förutsättningar i utsatta områden” granskar förutsättningarna för företagare i utsatta områden att driva sin verksamhet jämfört med övriga Sverige. Genom att analysera företagares svar belyser rapporten skillnader i bland annat resursanvändning, tillväxtambitioner, ekonomiska utmaningar, nöjdhet med försäkrings- och banktjänster, säkerhet, digitalisering och behov av stöd. Ahmed Abdirahman, grundare och VD för Järvaveckan, beskriver att målet med rapporten är att skapa förståelse de utmaningar och möjligheter som företagare i olika delar av landet möter.

– Vi hoppas att rapporten ska bidra till att beslutsfattare och andra intressenter får upp ögonen för behovet av att förbättra förutsättningarna för företagande i hela Sverige, säger Ahmed Abdirahman.

Färre anlitar branschens kompetens

Enligt rapporten anlitar företagare i utsatta områden revisorer och redovisningskonsulter i betydligt mindre utsträckning. 42 procent av företagarna i utsatta områden använder revisorer jämfört med 58 procent i övriga Sverige. 40 procent av företagarna i utsatta områden använder redovisningskonsulter jämfört med 54 procent i övriga Sverige. Per Lindblom är auktoriserad revisor på Allians Revision & Redovisning, som har kontor i Järva och många kunder som driver företag i området. Han tror att orsaken till att företagare i utsatta områden använder revisorer och redovisningskonsulter i mindre utsträckning är komplex.

– Det finns inte ett svar, utan det är sannolikt en kombination av många faktorer, säger Per Lindblom.

Ovana vid krav på redovisning

Rapporten från FAR och Järvaveckan Research visar att det finns en övervikt i de utsatta områdena av verksamheter med relativt låg volym, svag lönsamhet och få eller inga anställda.

– Eftersom man inte ser nyttan med att anlita redovisningskompetens och har små ekonomiska resurser så löser man det på andra sätt. Många företagare har också rötter i länder med relativt små krav på redovisning för mindre företag, så man är inte van vid att det är ett krav eller att det skulle finnas någon nytta med att ha den typen av kontroll av sin verksamhet, säger Per Lindblom.

Vad tror du att det får för konsekvenser för deras företagande?

De får inte lika bra rådgivning och beslutsunderlag, vad gäller allt från löne- och skatteoptimering till bolagsrättsliga frågor, och sannolikt tar de därmed större risker, i vissa fall utan att ens veta om det.

 

Fakta ur rapporten:

  • De mest påtagliga skillnaderna mellan företagare i övriga Sverige och företagare i utsatta områden är:
  • Användning av företagsrådgivning på bank: fem procent i utsatta områden jämfört med 32 procent i övriga Sverige.
  • Användning av lönekonsulter: fem procent i utsatta områden jämfört med 22 procent i övriga Sverige.
  • Användning av revisorer: 42 procent i utsatta områden jämfört med 58 procent i övriga Sverige.
  • Användning av redovisningskonsulter: 40 procent i utsatta områden jämfört med 54 procent i övriga Sverige.
  • Användning av företagsrådgivare på bank: fem procent i utsatta områden jämfört med 32 procent i övriga Sverige.

 

Läs hela rapporten

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare