Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Yrkesvardag

2022.11.04

Så har digital inlämning och ESEF-rapportering fungerat

Inställningen till att lämna in sin årsredovisning digitalt är generellt positiv, men det behövs en fördjupad analys av effektivitetsvinsterna när det handlar om ESFEF-rapportering och hur de bäst uppnås. Det skriver Svenskt Näringsliv i en ny rapport om hur tjänsterna för digital inlämning hittills har fungerat.

text:

Kristina Israelsson

foto:

Getty Images

De flesta aktiebolag kan i dagsläget välja att lämna in sin årsredovisning digitalt till Bolagsverket och utvecklingen inom EU och digitaliseringen i samhället pekar på att digital inlämning kommer att bli standard framöver. Totalt 212 603 digitalt inlämnade årsredovisningar togs emot av Bolagsverket perioden 1 januari- 30 september 2022. För börsnoterade företag finns redan ett krav på att lämna in sina årsredovisningar digitalt till Finansinspektionen och frågan om ett lagstadgat krav på digital inlämning för samtliga aktiebolag är under utredning.

För att få en bild av hur tjänsterna för digital inlämning av årsredovisningar hittills har fungerat samt följa upp den första tillämpningen av ESEF-rapporteringen till Finansinspektionen har Svenskt Näringsliv låtit konsultföretaget Trinovo genomföra en studie.

Rapporten visar att inställningen till digitalisering av årsredovisningar generellt sett är positiv och att det finns flera fördelar. Men det framgår också att när det handlar om ESEF-rapportering innebär den en hel del extra administration, vilket gör att de potentiella förenklingsvinsterna riskerar att gå förlorade.

Av rapporten framgår också att det är osäkert om det digitala förfarandet i dagsläget innebär några egentliga kostnadsbesparingar för inrapporterande företag. För börsnoterade företag har det digitala formatet inneburit väsentliga merkostnader. Det har också påverkat årsredovisningsprocessen och gjort den mindre flexibel. En slutsats av rapporten är därför att det behövs en fördjupad analys av hur effektivitetsvinsterna av digitaliseringen bäst uppnås.

 

Läs även:

Svenskt Näringslivs rapport

 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare