Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Johan Schauman, Skatteverket Foto: Fialotta Bratt
Yrkesvardag

2023.10.09

Så frigör Skatteverkets digitala verktyg tid för rådgivning

Det kan vara tidskrävande att hantera momsdeklarationer, arbetsgivardeklarationer och inkomstdeklarationer. Skatteverket har tagit fram digitala lösningar som kan underlätta arbetet för redovisnings- och lönekonsulter.

text:

Eric Widegren

För drygt sex år sedan beslutade Skatteverket om en ny strategisk inriktning. Målet är att allt som företag idag behöver göra hos Skatteverket ska kunna göras i de digitala miljöer som företagaren själv föredrar. Det innebär att redovisningskonsulter och lönekonsulter kommer att kunna hantera all information i sitt bokföringsprogram eller lönesystem.

Johan Schauman är en av de som ansvarar för digital samutveckling på Skatteverket. Han har varit med på myndighetens digitala resa ända från start. Innan det strategiska skiftet låg fokus på att utveckla e-tjänster som förenklade Skatteverkets processer, men som inte nödvändigtvis underlättande för företagen. Nu finns det ett helt annat fokus.

–  Skattelagstiftning är svårt. Vi vill hjälpa företagen att göra rätt för sig. Våra digitala lösningar ska göra det enklare och smidigare för både företagare och redovisnings – och lönekonsulter att hantera beskattningen. Då kan företagen fokusera på sin affärsverksamhet och konsulterna får mer tid för rådgivning, säger Johan Schauman.

Stora möjligheter med API

Skatteverket erbjuder redan i dag många digitala tjänster som ska underlätta för företag och rådgivare. En central del är utvecklingen av så kallade API:er (Application Programming Interface). Ett API används till att överföra data mellan olika programvaror och system.

– Våra kunder ska uppleva det som att all information finns i deras egna system. Med hjälp av API:er kan processerna bli både effektivare och mer på pålitliga, säger Johan Schauman.

Det finns flera olika API:er och digitala lösningar som kan underlätta arbetet för redovisnings- och lönekonsulter.

Annons

Det finns bland annat ett API som gör det möjligt att lämna sina arbetsgivardeklarationer direkt via sitt eget lönesystem. Det gör att användaren slipper göra en separat inloggning på Skatteverket.

Ett annat API gör det möjligt att följa alla transaktioner på skattekontot i sitt eget system. Användaren kan hämta information om beslutade skatter och avgifter direkt i bokförings – eller lönesystemet, vilket förenklar bokföringsarbetet och skatteavstämningarna.

Populärt API

– Ett API som används jättemycket är ”Fråga om skatteavdrag”. Det finns integrerat i lönesystemet, så att våra kunder kan plocka upp ett personnummer och så levererar vi rätt skattesats per automatik. Om personen till exempel har jämkat levererar vi den informationen, berättar Johan Schauman.

Det finns även ett API för inkomstdeklaration 2 som gör att användaren kan hantera hela deklarationsprocessen i den egna programvaran. Användaren får tillgång till förifyllda deklarationsuppgifter och kan skicka in uppgifterna via det egna systemet. Det går även att se om deklarationen skrivits under och tagits emot av Skatteverket.

För att kunna använda Skatteverkets digitala tjänster kan det krävas utveckling av det egna systemet. Det är viktigt att ställa krav på sin leverantör och tala om vilken funktionalitet som är önskvärd. Skatteverket har även en utvecklarportal där man som användare kan vara med och påverka utvecklingen av nya tjänster.

Viktigt med god förståelse för ekonomiska flöden

Camilla Carlsson är auktoriserad redovisningskonsult och arbetar med medlemsrådgivning på FAR. Hon menar att det är viktigt att redovisnings – och lönekonsulter drar nytta av den teknik som finns i dag. Samtidigt gäller det att ha förståelse för systemen och processerna.

– För att kunna identifiera risker och säkerställa att lagar och regler efterlevs behöver man som konsult ha förståelse för ekonomiska flöden och veta var data kommer ifrån. Även om många processer är automatiserade har konsulten fortfarande ansvar för att bedöma och kvalitetssäkra rapporter, säger Camilla Carlsson.

Det är viktigt att ha en god dialog med kunden för att kunna nyttja tekniken utifrån kundens behov och vad som är reglerat i uppdragsavtalet. Svensk standard för redovisnings – och lönetjänster (Reko) kan vara en god vägledning.

Tips för att komma i gång

I Sverige är vi i regel snabba på att ta till oss ny teknik och nya digitala tjänster. Samtidigt är många mer försiktiga och avvaktande på jobbet än vad vi är privat. Det gör att det ofta tar längre tid för oss att anamma ny teknik i arbetslivet, menar Johan Schauman.

– Största motståndaren är ofta du själv. För den som jobbar med redovisning har det alltid varit viktigt att ha koll på siffrorna. Det finns en trygghet i befintliga rutiner och processer.

Många är nyfikna på digitala lösningar men vet kanske inte riktigt var man ska börja. Har du några tips på hur man kan komma i gång?

– Prata med en kollega som redan har börjat använda digitala tjänster eller kontakta din systemleverantör och fråga vilka möjligheter som finns. Det finns även mycket information på nätet. Använd Google, Youtube och Linkedin för att orientera dig i frågorna och lära dig mer, råder Johan Schauman.

 

Läs även:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare