Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Debatt

2022.02.23

Replik: Ägandet av data – en strategisk fråga

Ägandet av data är en fråga mer aktuell än någonsin och data är värdefullt. Hur ska frågan hanteras när data från företagen används för att rättfärdiga andra inkomstkällor hos företagens samarbetspartners? Kanske är lösningen ett slags Spotify som ger royaltyintäkter till Sveriges företagare, skriver Mattias Segerbrand i en replik på Jan Söderqvists debattartikel Ägandet av data – en strategisk fråga.

Vem som äger data är en fråga som alltid har varit aktuell. Men nu när data är vardagsmat och otroligt lättillgängligt så blir den självklart än mer intressant.

Egentligen behöver frågan inte vara särskilt svår. Självfallet är det företagaren som äger sin egna data, oavsett vilka system eller byråer som tar hand om redovisningen åt företaget. Det handlar ju framförallt om förtroende och att aldrig missbruka sin roll som partner i de led denna data existerar.

Juridiskt bör ägandet ligga på företagaren som alltid kan avbryta sin relation till den/de som hanterar företagets data. Detta för att det kan ske förändringar i ett godtyckligt samhälle.

Att äganderätten ligger hos varje företagare ställer krav på varje samarbetspartner som hanterar datan. Missbrukar samarbetspartnern detta förtroende så är ju risken uppenbar att samarbetet avslutas och då ska datan överföras till 100 procent till företaget och förstöras hos den part där missbruket ägt rum.

Ger man den äganderätten till varje företag kommer det att leda till ett sundare förhållningssätt och ett större incitament att vara en schysst samarbetspartner till Sveriges företagare.

Ett argument som alltid funnits för att inte ge ut datan är att det finns en konflikt mellan parterna, till exempel att kunden/företaget inte betalt sina skulder till byrån som hanterar företagets data.

De här frågorna, om konflikter mellan kunden/byrån, sättet att ta betalt och hur konflikterna kan hanteras för att skapa så lite friktion som möjligt är värt en helt egen text, men jag tar ändå upp det eftersom det faktiskt många gånger är en orsak till varför datan inte lämnas ut.

Lösningen på grundproblemet är enkel och egentligen självklar.

  • Företagaren har äganderätt sin data till 100 procent. Detta ställer krav på alla samarbetspartners i denna datadjungel att verkligen arbeta rätt och klokt mot Sveriges företagare, det arbetet kan då inte missbrukas.
  • Samarbetspartners till företaget har rätt efter godkännande att använda datan under deras samarbetsperiod.
  • Kanske ska det till och med vara så att alla samarbetspartners borde betala ett arvode när data används för att rättfärdiga andra inkomstkällor som denna data ger upphov till. Skapa en typ Spotify (ekofy) som ger royaltyintäkter till Sveriges företagare.

Visma och Janne, luften är fri. Plocka upp den bollen.

 

Läs mer om ämnet

Det här är en debatt på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

!

Delta i debatten!

Ring 08 506 112 49 eller skicka ett mejl till .

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare