Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Yrkesvardag

2022.11.17

Nyheter inför bokslutet för 22:a året

Ett lugnt år på redovisningsfronten, men ändå gäller det att vara uppmärksam på hur kriget i Ukraina och den kraftiga inflationen påverkar redovisningen. Det säger Helle Kant, redovisningsspecialist på KPMG och huvudförfattare bakom Nyheter inför bokslutet.

text:

Charlotta Marténg

I drygt 20 år skrev Carina Edlund, redovisningsspecialist på KPMG, tillsammans med kollegor, artikeln Nyheter inför bokslutet som är en sammanfattning som täcker över många områden. I år ar redovisningsspecialisten Helle Kant på KPMG tagit över huvudansvaret men även denna gång finns fler medverkande med till texten. Tanken är att ge läsaren en text författad av den person som är expert på området.

Helle Kant, redovisningsspecialist KPMG. Foto: KPMG

Är det något som man bör vara särskilt uppmärksam på inför årsskiftet 22/23?

− Det är ett lugnt år på redovisningsfronten, inga nya standarder eller rekommendationer som ska tillämpas från i år. Men som alltid finns det mindre ändringar och tolkningar som är viktiga att känna till. Mycket av det som hänt under året avseende rapportering har handlat om den icke-finansiella rapporteringen i form av information om hållbarhet, ett spännande område som verkligen kommer få större plats i rapporterna framöver.

Finns det ändå något som du särskilt vill framhålla?

− Jag tycker att det blir intressant att följa hur de kommande ändringarna av IAS 1 Utformning av finansiella rapporter, en del i IASB:s mångåriga projekt att bidra till att göra finansiella rapporter mer användbara för användaren, kommer att landa och hur det kommer att påverka företagen.

Corona satte spår i bokslutet både förra och förrförra året. Hur är det i år, finns några efterdyningar där? Och påverkar händelser som kriget i Ukraina eller den kraftiga inflationen? 

− Ja, vi ser fortfarande efterdyningar av corona även om det har mattats av i takt med att tiden går. Kriget i Ukraina påverkar både direkt och indirekt de flesta bolag och kommer att ge följder på kort och lång sikt. ESMA, European Security and Markets Authority, publicerade tidigare i år ett ”Public Statement” om situationen och Företag uppmuntras att lämna upplysningar om effekterna av Rysslands invasion av Ukraina i ESMA:s ”Public Statement” angående kriget i Ukraina. Vi kan konstatera att vi har fått en ökad mängd frågor om nedskrivningsprövningar, förlust av kontroll, värderingar och omräkning av valuta för att nämna några områden.

− I dagarna publicerade även ESMA sina prioriterade områden för årsredovisningen 2022, i vilken bland annat klimatrelaterade områden, effekter av invasionen av Ukraina liksom påverkan på makroekonomin lyfts fram som områden för tillsynen att titta närmare på.

Läs mer:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare