Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Yrkesvardag

2022.12.13

Minimiskatt för storföretag närmar sig

En gemensam minimiskatt på 15 procent för storföretag inom EU har kommit ett stort steg närmare. Det blev klart under natten till den 13 december. Ambassadörerna inom EU har fattat ett enhälligt beslut. Det informerade det tjeckiska ordförandeskapet om.

text:

Björn Dickson

Det enhälliga beslutet innebär att man ska gå vidare genom en skriftlig process i stället för att finansministrarna fattar beslut inom Ekofinrådet.

– Ett genomförande av pelare 2 har kommit mycket närmare. Men osvuret är bäst, fortfarande kan ett medlemsland lägga in sitt veto, säger Henrik Hasslemark, kansliråd på Finansdepartementet.

Kommissionen skriver i ett pressmeddelande att den välkomnar den enhälliga överenskommelsen om kommissionens förslag till direktiv som ska garantera en lägsta effektiv skattesats för stora multinationella koncerner.

Historisk överenskommelse

Kommissionen skriver:

”Genom den här historiska överenskommelsen blir det allt sannolikare att EU är en av de första att genomföra OECD:s skattereform. Reformen ska leda till ett rättvist, transparent och stabilt ramverk för bolagsbeskattning.”

Direktivet ska formellt antas genom ett skriftligt förfarande av rådet. Det innehåller gemensamma regler för hur den effektiva skattesatsen på 15 procent ska beräknas så att den tillämpas korrekt och enhetligt i hela EU. Minimiskatten på 15 procent har godkänts av 137 länder.

Nu ska direktivet implementeras

FAR är representerat i den utredning som nu ska implementera direktivet till svensk lag, genom Peter Lindstrand, ordförande i FAR:s Strategigrupp skatt.

– Det är viktigt att dessa regler blir klara och tydliga när de väl införs. De måste också utformas så att företagens kostnader för att beräkna den nya skatten begränsas så långt som möjligt, säger Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR och skatteansvarig på FAR.

Reglerna ska tillämpas på multinationella koncerner och storskaliga nationella koncerner i EU som har en sammanlagd finansiell intäkt på minst 750 miljoner euro per år.

Alla stora koncerner omfattas

Reglerna ska gälla alla stora koncerner, både inhemska som internationella, som har ett moderbolag eller ett dotterbolag i ett EU-land. Om den lägsta effektiva skattesatsen inte tillämpas av det land där ett dotterbolag är etablerat ska det EU-land där moderbolaget ligger ta ut en extra skatt.

Direktivet ska dessutom se till att företag faktiskt beskattas när moderbolaget är beläget i ett lågskatteland utanför EU.

Medlemsstaterna måste ha genomfört de nya reglerna senast den 31 december 2023.

utgiven av

Ansvarig utgivare