Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Karriär

2023.04.17

Skatterådgivaren som vill förmedla glädjen i jobbet

Högt tempo i skattelagstiftningen och allt större påverkan från EU på de direkta skatterna ställer allt högre krav på skatterådgivarna. För att ligga i framkant gäller det att hänga med i vad som händer på EU-nivå och även följa förslag och initiativ från OECD. Det menar Michael Johansson, ordförande i FAR:s remissgrupp för skatt och partner på KPMG.

text:

Kristina Israelsson

foto:

Jonas Ljungdahl

Fler och fler skatteremisser kommer i dag från EU och OECD, exempelvis förslaget om en global minimiskatt för storföretag som ska börja gälla från 2024. För att kunna vara med och påverka olika lagar och regelverk gäller det att vara med tidigt i processen och i det arbetet ser Michael Johansson att FAR som branschorganisation har en viktig roll.

− I ett senare skede, när det redan finns färdiga förslag till EU-direktiv, är det mycket svårare. Därför är det av största vikt att experter från FAR är med och för fram våra synpunkter i olika utredningar, säger Michael Johansson.

Just möjligheten att få vara med och påverka och att få vara med där det händer var också det som fick honom att engagera sig i FAR:s expertnätverk där han sedan våren 2021 sitter som ordförande i FAR:s remissgrupp för skatt.

− Jag har en lång erfarenhet av att driva olika frågor och projekt och har en bred erfarenhet av både redovisning och beskattning, vilket jag ser som en fördel.

Vilka är annars dina främsta drivkrafter och vad är det som gör att du vill gå till jobbet varje dag?

− Mötet med inspirerande människor och möjligheten att få inblick i och lära mig om olika företag och branscher på en mer detaljerad nivå är det absolut roligaste med mitt jobb. Sen gillar jag problemlösning, att få hjälpa företag och deras ledning att lösa komplexa problem.

Just komplexitet är också en gemensam nämnare för många av de remisser och utredningar där FAR medverkar. Två av de viktigaste utredningarna inom skatt just nu handlar om 3:12-reglerna och förslaget om en global minimiskatt för storföretag som ska börja gälla från 2024. Det viktigaste i de båda utredningarna är enligt Michael Johansson att förmedla komplexiteten och behovet av att förenkla regelverken.

− När det gäller den globala minimiskatten är det väldigt kort om tid för företagen att hinna ställa om och sätta sig in i och förstå vad som gäller. Redan första kvartalet 2024 ska det in i redovisningen. Så den viktigaste uppmaningen till företagen är att börja se över och säkerställa att man har ett system för att så smidigt som möjligt få fram de uppgifter som krävs.

Du varnade i en tidigare intervju i Balans för de det höga tempot i skattelagstiftningen. Vilka risker ser du?

− Att det helt enkelt riskerar att bli för dålig kvalitet på lagstiftningen. Detta kan medföra att det blir svårt att göra rätt för företagen. Rättssäkerheten blir också lidande om lagtexten är oklar eftersom det minskar förutsebarheten i rättstillämpningen. Dessutom räcker det inte alltid med att tolka bara de svenska förarbetena utan en skatterådgivare måste i vissa fall även tolka såväl EU-direktiv som material från OECD. För att kunna ge en bra och framåtriktad rådgivning måste skatterådgivarna på ett helt annat sätt än tidigare vara pålästa på utvecklingen på EU-nivå även när det gäller direkt beskattning för företag.

En del av förslagen i de skatteremisser som kommer från EU påverkar även skatterådgivarna i deras profession. Det gäller till exempel förslaget om åtgärder mot rådgivning om aggressiv skatteplanering som ska reglera bland andra skatterådgivare som lämnar skatteråd inom EU.

− Ett förslag är att det ska finnas ett register över alla skatterådgivare inom EU. De som inte uppfyller kraven eller i övrigt lämnar råd om ”aggressiv skatteplanering” riskerar att åka ut ur registret och kan inte längre arbeta mer i sin profession. Företag som använder skatterådgivare som inte är registrerade kommer att få påföljder. Detta skulle kunna vara bra för att få bort rådgivare som är direkt oseriösa. Men ännu vet vi fortfarande inte riktigt vad som egentligen menas med begreppet aggressiv skatteplanering, säger Michael Johansson.

På tal om skatterådgivarnas förändrade roll, vad tänker du är det viktigaste för att attrahera fler yngre människor till yrket och till branschen i stort?

− Förmågan att inspirera. Vi som jobbat länge i branschen har en viktig uppgift som ambassadörer för att rekrytera nya och yngre till branschen genom att visa upp det roliga och trevliga med yrket. Det kan vara i form av gästföreläsningar på universitet och högskolor eller liknande forum. Att då ta tillfället i akt och förmedla glädjen i jobbet som handlar om allt annat än att sitta bakom ett skrivbord hela dagarna. Jag fick själv upp ögonen för revison och specifikt skatt tack vare en väldigt inspirerande lärare i skatterätt som föreläste på högskolan i Växjö när jag pluggade till civilekonom. Tack vare honom blev jag intresserad och ville lära mig mer.

En egenskap som Michael Johansson haft stor nytta av både under sin studietid och i sitt yrkes-och privatliv är sitt fotografiska minne. Läser han en text en gång så minns han den, vilket givetvis är väldigt praktiskt särskilt i ett yrke som präglas av olika lagtexter och regelverk. Sitt fotografiska minne är också något han har nytta av på fritiden då han tycker om att trolla med kort. Ett intresse som föddes när han i tonåren tittade på VM i kortmagi på tv.

− Vinnaren var en väldigt skicklig kortmagiker som heter Lennart Green. Jag inspirerades av honom och började testa att göra lite tricks. På den tiden fanns inte Internet så jag satt framför teven och improviserade. På den vägen lärde jag mig mer och mer.

I dag är Michael Johansson själv domare i SM i magi och åker runt på olika konferenser om trolleri och magi.

− Jag brukar lite skämtsamt säga att det egentligen inte är så stor skillnad på att åka på konferenser om skatt och konferenser om magi. På båda finns det experter på plats som delar med sig av sina bästa tips och erfarenheter. Upplägget och tillvägagångssättet är detsamma, det är bara temat som skiljer sig åt, säger han med ett leende.

 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare