Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Yrkesvardag

2022.10.06

Risk att inte se skatt ur ett ESG-perspektiv

Rollen som skatterådgivare påverkas av omvärlden. Pandemin tycks ha passerat sitt mest allvarliga skede. Men nu har vi en annan kris med en rad konsekvenser – det råder krig i vårt närområde, något som Peter Heyne, Auktoriserad Skatterådgivare FAR på PwC i Stockholm märker av i sitt arbete.

text:

Björn Dickson

– Det hade nästan varit enklare att fråga sig på vilket sätt som kriget i Ukraina inte påverkar mitt arbete, säger Peter Heyne.

– Först och främst handlar det om de sociala aspekterna. Jag blir stolt över de initiativ som vi på PwC har tagit för att stötta Ukrainas invånare. Jag vill särskilt nämna vårt så kallade buddyprogram där vi bland annat har besökt Leos lekland tillsammans med ukrainska flyktingbarn. Och självklart vill jag också nämna Svenska Bussarna som har grundats av kollegor på PwC.

Det säkerhetspolitiska läget påverkar Peter Heynes arbete. Foto: Knut Koivisto

Under helgen den 4–5 mars, kort efter att Rysslands storskaliga krig i Ukraina hade inletts, ordnade Nicolas Berglund, säkerhetskonsult på PwC i Stockholm, så att tre bussar inom initiativet Svenska bussarna körde till gränsen mellan Polen och Ukraina med förnödenheter. På vägen tillbaka tog bussarna med sig ukrainska flyktingar.

Peter Heyne säger att när det gäller kundarbetet har kriget bland annat medfört krav på omställning för många av PwC:s kunder.

– Det handlar bland annat om ändrade leverantörskedjor och distributionskanaler. Därtill påverkas vår kundbas av det säkerhetspolitiska läget och av den globala ekonomiska situationen. Där spelar vi en viktigt roll i att stötta, säger Peter Heyne.

Hur märker du i ditt arbete att pandemin verkar ha passerat sitt mest allvarliga skede?

– I mitt dagliga arbete skulle jag säga att den främsta förändringen har skett genom en viss stabilisering i efterfrågan, både hos oss och hos våra kunder. Men vi ska självklart inte glömma att pandemin inte är över än. Och vi har inte sett de långsiktiga konsekvenserna av pandemin än, där vi som revisions- och rådgivningsbyrå har en viktig roll att spela. Vi måste vara pålästa, proaktiva och hela tiden bevaka omvärlden. Detta för att kunna stötta både våra kunder och samhället i stort med vår kunskap och expertis.

Vad finns det för kvardröjande effekter från pandemins mest intensiva period, som påverkar ditt arbete?

– Om man ska försöka fokusera på positiva effekter av pandemin vill jag nämna den ökade digitalisering som vi har sett. Vi ser ett ökat fokus på bland annat automatiserade processer, digitala arbetsytor och säker datahantering. Självklart är också den hybrida arbetsplatsen en effekt av pandemin, som jag tror kan bli något permanent. Vi ser också en utökad samverkan över landsgränser, bland annat som ett resultat i investeringar i teknik.

Märker du att många fortsätter att arbeta hemifrån?

– I mitt dagliga arbete är det väldigt uppenbart att hemarbete och den hybrida arbetsplatsen fortsätter, både hos oss och bland våra kunder. För egen del har jag börjat arbeta med många fler kollegor som är lokaliserade på andra orter i Sverige. Det är väldigt positivt eftersom det ökar vår egen samverkan och kunskapsdelning. Vi ser också att våra kunder fortfarande arbetar till stor del hemifrån, i vart fall delvis.

Hur påverkar det ditt arbete?

– Hemarbetets vara eller icke vara är en fråga som man kan vrida och vända på. Svaret beror helt på individen och företaget. För egen del upplever jag att många tar tillvara och ser positivt på den tidsvinst som digitala möten och samverkan ger. Man lägger betydligt mindre tid på resor. Men det finns tyvärr en risk för att distansen till kollegerna ökar. Det blir därför viktigt att bygga en långsiktig, hållbar och samverkande företagskultur trots att man inte längre möts dagligen.

– När det gäller kundarbetet är det ökade hemarbetet och den allmänna globalisering av arbetsmarknaden som skett de senaste åren viktiga frågor. Företag fokuserar mer än någonsin på att attrahera rätt kompetens oavsett var i världen de personer som man söker befinner sig. Vi stöttar dagligen våra kunder när de möter dessa utmaningar.

Vilka är dina bästa råd till de skatteansvariga på företagen?

  • Lös kortsiktiga problem med ett långsiktigt fokus.
  • Våga fortsätta rekrytera och investera i medarbetare.
  • Se till att bli en del av företagets ESG-agenda. (ESG står för environmental, social and corporate governance.)

 

Vilka fallgropar vill du särskilt varna för i dagens läge?

– Att man inte vågar tänka och investera långsiktigt, vare sig när gäller forskning och utveckling, medarbetarna eller andra områden. För de skatteansvariga är det en risk om man inte ser skattefrågan ur ett ESG-perspektiv. Man ska inte bortse från att kravet på transparens och rapportering av företags skattehantering ökar, inte minst när gäller den totala skatteinbetalningen i jurisdiktioner där företaget är verksamt.

– Man ska inte heller glömma att det ställs allt större krav på företag att presentera hur man arbetar med skattefrågor ur ett strategiskt perspektiv. Det ställer krav på en gedigen skattepolicy och en väl genomarbetad modell för tax governance. I ett långsiktigt perspektiv är det viktigt att inte glömma den aspekten.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare