Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2022.02.04

K10 inför deklarationen – det här gäller

Dags att deklarera! För de allra flesta ägare i fåmansbolag ska blanketten K10 användas som bilaga till den privata inkomstdeklarationen. Men det är lätt att gå fel. Så här hjälper du din kund på bästa sätt.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

K10-blanketten är en bilaga som ägare till kvalificerade andelar i ett fåmansbolag lämnar in till Skatteverket tillsammans med inkomstdeklarationen. I vissa situationer kan K10-blanketten vara särskilt snårig och kräva experthjälp av dig som rådgivare, även i kvalitetssäkringen av uppgifterna.

– Du måste alltid ligga steget före och vara ute i god tid. Kunden vet att K10:an ska med, men förstår de vad det innebär? Det är värdefullt att inte bara skicka blanketten och be dem bifoga vad som är nödvändigt. Ta dig tid att förklara för kunden vad det innebär. Var proaktiv.

Det säger Ann Härdelin, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR, som arbetar på Aspias kontor i Uppsala, samt inom Service Management med affärsutveckling av accountingtjänsterna.

Ann Härdelin. Foto: Aspia

Villkoren måste uppfyllas

Först och främst måste kunden uppfylla villkoren för att skicka in K10. Ett fåmansbolag är exempelvis ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där fyra eller färre personer äger mer än 50 procent av rösterna för samtliga andelar i bolaget.

– Kunden som ska fylla i K10-blanketten ska vara ägare till kvalificerade andelar i fåmansbolag. I det här fallet innebär ”kvalificerade andelar” att kunden, eller närstående, under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren, ska ha varit ”verksam i betydande omfattning” i bolaget, vilket innebär att personens arbetsinsatser har stor betydelse för vinstgenereringen i företaget, förklarar Ann Härdelin.

Flera komplexa situationer

Komplicerade situationer där kunden kan behöva extra rådgivning kan gälla om bolaget har förvärvat ett annat bolag, att det har kommit in nya delägare, eller att någon delägare har lösts ut.

– Det finns många om och men med K10. Men det behöver inte vara svårt och det ger ett stort värde för kunden, säger Ann Härdelin.

Som ägare av kvalificerade andelar i fåmansbolag har kunden möjlighet, enligt 3:12-reglerna, att ta ut lågbeskattad utdelning (20 procent skatt) upp till gränsbeloppet. Något som är oerhört värdefullt för ägarna. Genom att varje år lämna in K10-blanketten kan företagaren hålla koll på sitt sparade utdelningsutrymme och även spara det outnyttjade utrymmet när utdelningen varit lägre än gränsbeloppet.

 

Läs mer om ämnet:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare