Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Digitalt arbetssätt innebär inte bara fördelar, säger KPMG:s första kvinna på ordförandeposten Helena Arvidsson Älgne.
Karriär

2021.05.28

Fika med Helena Arvidsson Älgne: ”Branschen en viktig kugge i maskineriet”

Helena Arvidsson Älgne är första kvinnan på posten som styrelse­ordförande för KPMG Sverige. En av utmaningarna är att inte dyka ner i detaljer – en annars given reflex som revisor.  

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

foto:

Christian Gustavsson

Vad tar du med dig in i rollen som ordförande?

– Jag har alltid varit intresserad av vad som händer i branschen och satt mig in i omvärlds- och framtidsfrågor. Som revisor har jag också fått en väldigt god inblick i hur företagsledningar och styrel­ser hanterar olika situationer och vad de lyckas bra med. Svårigheten blir att inte dyka ner i detaljer, som revisor har man annars den reflexen i ryggmärgen – att gå till botten med saker.

Hur ska man få nyanställda att stanna och göra karriär på byrå?

– Ungdomar söker ofta arbete som har ett viktigt syfte. Branschen har ett syfte i samhäl­let, i näringslivet och på kapitalmarknaden. Det blir allt tydligare att vi är en viktig kugge i maskineriet, vilket kan leda till att branschen blir mer attraktiv. Vi kan fortsatt leverera våra tjänster även under en pandemi. Exempel på hur vår roll blir tydlig och efterfrågad är alla granskningar av börsbolag som klarats av i tid och de granskningar som genomförts i samband med stödåtgärder.

Du har nämnt digitaliseringen som en fördel ur jämställdhetssynpunkt. Andra har fört fram distansarbete som en potentiell fälla. Kommentar?

– Man ska vara öppen med att det inte bara finns fördelar med ett digitalt arbetssätt. Här måste vi tänka nytt, både som chef och arbetskamrat. Man har pekat på att männen är mer på kontoret och får mer face time med chefen. Varför är det så? Det kanske beror på omvärldens syn på hur kvinnor och män ska bete sig. Det skulle kunna vara lika självklart att en kvinna åker in till kontoret och mannen är hemma.

 

Läs mer om ämnet:

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare