Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2022.03.16

Färre skattefel med digital inlämning

Förutsättningarna för att skattefel ska bli mindre har blivit bättre. Högst troligt är att den digitala hanteringen minskar felfrekvensen. Men siffrorna i skattefelsrapporten för 2021 förenas med stor osäkerhet när slumpkontrollerna uteblir.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Enligt analysen av Skatteverkets indikatorer för skattefelens utveckling har dessa minskat över tid. Och även om förändringarna är små, är de statistiskt signifikanta. Det skriver Skatteverket i den senaste skattefelsrapporten som publicerades i februari.

Högst troligt är att digitaliseringen av deklarationen för med sig färre misstag.

– Något vi har uppmärksammat är att e-deklarationer för företag har ökat rejält de senaste åren, säger Lars Lindvall, sektionschef på Skatteverkets analysenhet.

Lars Lindvall. Foto: Fialotta Bratt

År 2019 deklarerade 56 procent av företagen digitalt, att jämföra med 2021 då sifforna visar 72 procent.

– Att vi öppnade upp möjlighet att deklarera med filöverföring ger bättre förutsättningar för byråerna att sköta deklarationen digitalt, samtidigt som det är gynnsamt för skattefelen. Det blir till exempel färre inläsningsfel vid en digital hantering, fortsätter Lars Lindvall.

Stor osäkerhet vid antaganden

För att bedöma skattefelens storlek använder Skatteverket olika metoder för skilda områden. I sin helhet är bedömningarna beroende av antaganden, vilket gör att siffrorna förknippas med en betydande osäkerhetsfaktor.

Vilka är då de vanligaste felen hos företagen? När det gäller bolagsskatten är skattefelen ungefär två gånger högre hos stora företag än små och medelstora företag. Små och medelstora företag gör däremot fler misstag i fråga om både privata kostnader och förmåner till anställda än vad stora företag gör. Sådana oriktigheter ger höjningar av arbetsgivaravgiften för företagen, vilket i sin tur leder till ökade avdragsgilla kostnader och ett minskat bolagsskattefel.

Men allt detta kommer med en brasklapp.

– Jag vill verkligen betona att siffrorna är osäkra. Det är därför vi kallar det för bedömningar och inte beräkningar. Det är också svårt att jämföra stora företag med små och medelstora företag, eftersom skattefel bedöms på olika sätt och med varierande metoder, säger Lars Lindvall.

Fel som rättas syns inte

Sedan finns det naturligtvis fel som rättas till av revisorer och konsulter och aldrig kommer till myndighetens kännedom efter att de åtgärdats, menar Lars Lindvall:

– Det som blir rätt syns ju aldrig här hos oss. Att FAR:s medlemmar ser till att det blir rätt från början har stor betydelse.

Therese Andersson. Foto: Christian Gustavsson

Något Therese Andersson, affärsområdeschef på FAR, skriver under på.

– Det är glädjande nyheter att skattefelen minskar och den tydliga kopplingen som görs till FAR:s medlemmar. Tack vare relevant och korrekt rådgivning från våra auktoriserade skatterådgivare och auktoriserade redovisningskonsulter, samt från våra godkända eller auktoriserade revisorer, blir det en preventiv och positiv inverkan på skattefelen.

Slumpkontroller tillbaka 2022

På grund av pandemin har Skatteverket inte genomfört slumpkontroller hos små och medelstora företag för att mäta skattefel. Nu ser sektionschefen på Skatteverkets analysenhet fram emot att slumpkontrollerna kommer tillbaka under 2022.

– Då går det att jämföra resultatet av slumpkontrollerna från innan pandemin, med resultatet från efter. Det blir intressant att se om vi kan följa upp hur pandemin har påverkat de olika aspekterna av skattefelen, säger Lars Lindvall.

Läs mer:

 

Mer om digital inlämning:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare