Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2023.05.19

FAR ser betydande oklarheter i förslaget till minimiskatt

FAR har invändningar mot förslaget om minimiskatt och vill att regeringen gör ändringar i förslaget och skickar ut det på remiss igen. Det framgår av FAR:s remissvar på förslaget som det ser ut för närvarande.

text:

Björn Dickson

–  Vi anser att det finns en obalans mellan å ena sidan den regelbörda och de kostnader som svenska företag kommer att belastas med och, å andra sidan, de skatteintäkter som staten kan väntas få med den nya skatten. Det säger FAR:s skatteansvarige, Hans Peter Larsson.
FAR:s remissvar är daterat den 15 maj och gäller den gemensamma minimiskatt på 15 procent för storföretag inom EU som ska införas enligt ett EU-direktiv. Direktivet bygger i sin tur på en överenskommelse inom OECD. Därmed är Sverige tvingat att införa den nya skatten.

Tydliga regler

FAR vill också se mer tydlighet i den nya lagen.
–  Det återstår betydande oklarheter i förslaget. Reglerna måste vara tydliga, så att den kan tillämpas av revisorer och skatterådgivare, säger Hans Peter Larsson.
FAR skriver att förslaget till minimiskatt innebär att skatt i Sverige till stor del kommer att styras av beslut som fattas utanför Sverige, till exempel riktlinjer från OECD. Därför anser FAR att reglerna bör tolkas ”ambulatoriskt”.
–  Det innebär att reglerna bör tolkas med en viss följsamhet, med tanke på förändringar i omvärlden, säger Hans Peter Larsson.

Tillfälligt undantag

FAR anser också att Sverige bör införa ett tillfälligt undantag från tilläggsskatt för företag som inte följer bestämmelserna om den nya minimiskatten till punkt och pricka när ”företaget vidtagit skäliga åtgärder för att göra rätt” som det heter i FAR:s remissvar. FAR anser att undantaget från tilläggsskatt bör gälla till och med det beskattningsår som slutar den 30 juni 2028.

 

Läs FAR:s remissvar i sin helhet

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare