Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Branschen är variationsrik, men mångfalden saknas, menar Dalal Haciy.
Karriär

2022.03.07

”Frågor om jämställdhet och mångfald är inte nya”

Hon fick tidigt med sig att det var viktigt att satsa på en bra utbildning – och valde slutligen revisionen. Men när Dalal Haciy, revisorsassistent på Grant Thornton, ser sig omkring i branschen märker hon att det saknas en diversifierad representation. "Byråerna behöver marknadsföra sig hårdare mot grupperna de vill attrahera", säger hon.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

foto:

Jenny Leyman

Efter sju års studier på Lunds universitet och med två kandidatexamen i bagaget – ekonomi och handelsrätt – stod Dalal Haciy i valet och kvalet. Skulle hon satsa på ett yrke inom ekonomi eller på affärsjuridiken?

Under hela studietiden hade hon dessutom jobbat i livsmedelsbutik och hjälpt andra på universitetet med studieteknik. Någon tid att gå på mässor hade hon inte. Men så började några studiekamrater prata om revision som ett möjligt yrkesval.

− Det som lockade var kombinationen av ekonomi och att det finns ett tydligt sätt att arbeta där revisorer följer lagar och regler, säger Dalal Haciy. När jag började undersöka branschen fastnade jag för Grant Thornton, som hade vunnit pris som bästa arbetsgivare. Jag lockades av att det fanns många kvinnor i ledande positioner och att det gick att komma långt i karriären.

Ett år innan avslutade studier hade hon säkrat en anställning, och började på Grant Thornton i Malmö som revisorsassistent hösten 2018. Rätt snart insåg hon att branschen var mer variationsrik än vad hon hade trott.

− Kunder, vänner och familj blir förvånade när jag berättar hur många som är unga, och om fördelningen kvinnor och män. Det finns fortfarande en bild av att branschen främst består av medelålders män i kostym som bläddrar i pärmar, säger Dalal Haciy.

Men något som blev tydligt är att kvinnor med utomeuropeisk bakgrund är ovanligt. Vilket hon blev varse redan under ekonomutbildningen, där Dalal Haciy som kvinna och född i kurdiska delen av Irak stack ut bland de 300 studenterna.

”Byråerna har insett värdet av att ha representanter med olika bakgrund och kultur. Nu behöver de marknadsföra sig hårdare mot grupperna de vill attrahera.”

Själv hade hon fått med sig redan från barnsben, sedan flytten till Sverige vid millennieskiftet, att språket och en universitetsutbildning var den rätta vägen in i det svenska samhället.

− Min mamma var analfabet och pappa hade universitetsutbildning som inte kunde tillgodoräknas i Sverige. Mina föräldrar har alltid stöttat och varit drivande i att vi barn ska lyckas. Det hade inte varit möjligt för oss systrar att vidareutbilda oss i Irak, där hade vi haft en framtid som hemmafruar, säger Dalal Haciy.

− Frågor om jämställdhet och mångfald är inte nya för 2022. Byråerna har insett värdet av att ha representanter med olika bakgrund och kultur. Nu behöver de marknadsföra sig hårdare mot grupperna de vill attrahera, som att tänka på vilka som står i montrarna på mässor.

För revisorsassistenten i Malmö väntar nu nya tider. Efter tre och ett halvt år på kontoret i södra Sverige flyttar hon till Stockholm efter sommaren och byter till Grant Thorntons lokaler i huvudstaden.

Och framtidsplanerna stannar inte där.

− Jag har fått en större helhetsbild av yrket. Nästa steg är att skriva auktorisationsprovet. Och jag vill eventuellt testa att flytta utomlands också, men jag börjar med Stockholm så får vi se, säger Dalal Haciy.

 

Mer om mångfald och jämställdhet:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare