Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Getty Images
Yrkesvardag

2022.10.28

”Analysera hur en förändring påverkar företagens kostnader”

Översynen av BAS-kontoplanen är i gång, men innan några större förändringar genomförs behöver man analysera hur förbättringsförslagen skulle påverka företagens kostnader. Det menar Pernilla Lundqvist, som varit med och skrivit FAR:s remissvar.

text:

Kristina Israelsson

BAS-kontoplanen är den vanligaste kontoplanen bland svenska företag och ses som standard i branschen. Cirka 95 procent av alla företag i Sverige använder någon form av BAS-kontoplan för att kontera sina affärshändelser.

I augusti publicerade BAS-intressenternas Förening (BAS) de första förslagen till förändrad BAS-kontoplan. BAS föreslår att flera konton tas bort, men också att en ny struktur införs för anläggningstillgångar. Förslagen är den första av sex delar av en större översyn som beräknas blir klar under nästa år och möjligheten att lämna synpunkter har varit öppen för alla.

Baskontoplanen och hållbarhet

Fler och fler företag kommer att upprätta en hållbarhetsredovisning under de kommande åren och det FAR lyfter i sitt remissvar är att det skulle kunna kan vara av intresse för BAS att undersöka hur kontoplanen kan underlätta en sådan rapportering. Förslag på nya konton kan vara sådana som är kopplade till hållbarhet, till exempel särskilda konton för solcellspaneler och liknande.

Pernilla Lundqvist. Foto: Gabriel Liljevall

− FAR är positiv till det arbete som BAS lägger ner, men tycker att förändringarna ska begränsas till  att lägga till och ta bort konton vid behov. Om BAS går vidare med större genomgripande förändringar anser FAR att en omfattande konsekvensutredning behöver göras för att analysera hur det påverkar företagens kostnader, säger Pernilla Lundqvist, EY, ordförande i FAR:s Operativa grupp Finansiell rapportering Redovisning.

Är kostnaden motiverad?

En anledning är att företagen under åren har gjort stora investeringar, inte bara i systemstöd, utan även konteringsmallar, analysverktyg och inte minst i kunskapen hos enskilda medarbetare. FAR vill därför att BAS gör en mer genomgripande konsekvensanalys av sitt förslag, för att se om de förbättringar som föreslås är motiverade utifrån de kostnader som förväntas uppstå på grund av den föreslagna uppdateringen.

− FAR ifrågasätter också den omfattande översyn som BAS föreslår eftersom vi anser att den inte är förenlig med de grundpelare som BAS bygger på avseende redovisningens standardisering som är viktig för jämförbarhet, it och utbildning, säger Pernilla Lundqvist.

 

Läs mer: 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare