Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Per Johansson, myndighetschef Revisorsinspektionen.
Yrkesvardag

2022.02.02

5 svar från Revisors­inspektionen om LCE

Revisorsinspektionen stödjer initiativet om en ISA för LCE (Less Complex Entities). Men det finns behov av att vidare utveckla den föreslagna standarden på ett antal områden. I sitt remissvar nämner RI bland annat att de är måna om att säkerställa att det finns tillräckligt många revisorer, samt att ISA för LCE kan påverka auktorisationen. Balans ställer fem frågor till RI-chefen Per Johansson.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz, Charlotta Marténg

foto:

Christian Gustavsson

1. Ni vill lägga in kvantitativa gränsvärden för när ISA för LCE inte får användas. Varför?

– Vi anser att det, för att underlätta användning av standarden, kan vara bra med kvantitativa gränsvärden utöver den förbudskatalog som finns. Tanken är att dessa kvantitativa gränsvärden ska uttrycka för vilka bolag det aldrig ska vara tillåtet att tillämpa LCE för ISA. Vi har i nuläget inte någon uppfattning om vilka nivåer som skulle kunna vara lämpliga.

2. CEAOB, Kommittén för europeiska tillsynsorgan för revisorer, har i sitt remissvar nämnt några områden som även ni hänvisar till i ert svar. Men ni nämner inte vilka områden det handlar om. Vilka är dessa?

– CEAOB har lämnat specifika kommentarer på innehållet i standarden där de föreslår förtydliganden eller omskrivningar om standarden införs. Revisorsinspektionen håller med CEAOB om dessa kommentarer. De berör bland annat: egenskaper för Less Complex Entitites, kvalitetskontroll på byrånivå (ISQM 1), acceptance and continuance, metodik kring stickprov, fortsatt drift.

3. I remissvaret lyfter RI frågan om hur ISA för LCE kan påverka auktorisationen av revisorer. Vilken fara ser ni?

– Som det ser ut i nuläget, där vi har en kategori revisorer, kommer det fortsatt krävas att de som klarar revisorsexamen behärskar ISA. Men om fler revisorer i begränsad omfattning kommer att arbeta med komplexa bolag, och i större utsträckning i stället utföra sin revision i enlighet med ISA för LCE ser vi en risk i att dessa inte kommer att få den kunskap och erfarenhet som krävs från revision i enlighet med ISA.

4. För att spinna vidare på ämnet: Utveckla hur RI ser på två kategorier av revisorer och examen?

– Detta är en omständighet som vi behöver ha med oss i den framtida diskussionen kring utvecklingen inom professionen. Sällan har det hänt så mycket inom branschen. Så många nya initiativ har väckts av både nationella och internationella regel- och standardsättare, där det ännu är oklart vilka konsekvenser detta samlat kan förväntas få på kåren i Sverige.

– Myndigheten har därför i sin strategiska plan tagit upp kompetenskrav och revisorsexamen som ett viktigt utvecklingsområde de kommande åren där vidare analys och diskussion med examensrådet och branschen är nödvändig. Detta inkluderar också prov.

5. Kommer RI säga ja till ISA för LCE när/om den blir slutligt godkänd av IAASB?

– Det går inte att svara på innan vi har sett hur IAASB:s slutliga förslag till standard kommer att se ut. Nu följer en tid där IAASB ska gå igenom och analysera alla remissvar och ta ställning till vilka synpunkter som ska beaktas eller inte.

 

Läs mer om ämnet:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare