Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Karriär

2023.03.13

Yrkesgrupp i förändring: Kvinnliga revisorer vinner mark när männen slutar

Fler än var åttonde manlig revisor har lämnat yrket under de senaste fem åren. Samtidigt har antalet kvinnor som är auktoriserade revisorer ökat med över fem procent. Snart kan vi ha lika många kvinnliga revisorer som manliga.

text:

Dan Håfström

Revisorsyrket har historiskt sett varit starkt mansdominerat sett till andelen utövare, men frågan är hur länge till. Tittar man på statistiken för de senaste fem åren är det männen som ”flyr” branschen. I mars 2023 finns det enligt Revisorsinspektionen 3 001 kvalificerade (auktoriserade eller godkända) revisorer i landet. För fem år sedan var antalet 3 267, vilket betyder att revisorskåren har minskat med åtta procent på fem år. Men antalet kvinnor som är kvalificerade ligger kvar på exakt samma antal, 1 109, som för fem år sedan. Med andra ord är det männen som står för minskningen. 2018 fanns det 2 158 kvalificerade manliga revisorer, idag är antalet 1 892. Fler än var åttonde manlig revisor har lämnat yrket under de senaste fem åren.

Antal auktoriserade revisorer, kvinnliga respektive manliga, 2018–2023.

Ser vi enbart till auktoriserade revisorer har antalet kvinnor ökat med 56 personer mellan 2018 och 2023, vilket motsvarar en ökning på över fem procent. De manliga auktoriserade revisorerna har under samma period blivit 126 färre, vilket motsvarar en minskning på nära sju procent. Den här utvecklingen betyder att kvinnorna stadigt blir en större del av revisorskåren. Andelen kvinnor är numera 37 procent. Den stora uppgången för kvinnor har skett bland de yngre. I gruppen auktoriserade revisorer under 40 år är andelen kvinnor hela 47 procent.

David Gripenhjärta, avdelningsdirektör på Revisorsinspektionen ser de kvinnliga revisorernas frammarsch som en del av en större trend som rör hela samhället.

– Jag tror att en stor del av förklaringen helt enkelt är att en allt större andel av Sveriges akademiker och ekonomer är kvinnor. En kandidatexamen från högskola eller universitet är ju ett av grundkraven för att få avlägga provet för revisorsexamen, säger David Gripenhjärta.

En fingervisning om framtiden är också genusbalansen mellan dem som gör revisorsprovet. Under år 2022 genomfördes två prov där totalt 370 personer deltog. Exakt lika många kvinnor som män deltog men något fler kvinnor klarade provet. 122 kvinnor och 117 män fick godkänt resultat.

Samtidigt visar Revisorsinspektionens statistik att utvecklingen är motstridig och föremål för tvära kast. Av de personer under 40 år som lämnade yrket under 2020 och 2021 var kvinnor i majoritet, 56 procent, en trend som bröts under 2022, då kvinnorna bara utgjorde 32 procent av dem under 40 år som lämnade yrket. Under 2022 var det totalt 211 kvalificerade revisorer som lämnade yrket. Av dem var 136 män och 75 kvinnor.

Hur ser genusbalansen inom revisorsyrket ut om ytterligare fem år?

– Det är svårt att säga precis hur lång tid det tar, men om dagens utveckling fortsätter och om man med jämn könsfördelning menar minst 40 procent av vardera kön, så kommer detta uppnås inom en snar framtid, säger David Gripenhjärta.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare