Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Emma Holmgren, Money Sverige, Ayla de Mol, EY, och Jennifer Bellstam, JPA Redovisning.
Yrkesvardag

2024.06.14

Yngsta auktoriserade redovisningskonsulten: Då är jobbet som roligast!

Balans firar redovisningskonsultens dag med att intervjua Ayla de Mol, som med sina 24 år är Sveriges yngsta auktoriserade redovisningskonsult FAR och jobbar på EY i Kristianstad, Jennifer Bellstam på JPA redovisning i Göteborg och Emma Holmgren på Money Sverige i Luleå.

text:

Dan Håfström

Ayla de Mol, redovisningskonsult FAR på EY i Kristianstad:

Ayla de Mol, EY.

När är jobbet som bäst?

Jag gillar att den ena dagen inte är den andra lik och att jag får jobba med många olika branscher och kunder. Det bidrar till att jag hela tiden lär mig nya saker som jag kan använda för att hjälpa mina kunder och kollegor på bästa sätt.

När har du mest nytta av auktorisationen?

– Auktorisationen är en trygghet att luta mig tillbaka mot när jag hjälper mina kunder med rådgivning. Det är även en trygghet för mina kunder då auktorisationen kan ses som en kvalitetsstämpel på det arbete jag utför. Den har även bidragit till att jag får jobba med ännu bredare arbetsuppgifter, vilket hjälper mig framåt i min roll som rådgivare och redovisningskonsult.

Hur och var laddar du batterierna under sommaren?

– Under sommaren laddar jag batterierna i familjens sommarstuga på Österlen. Jag brukar även försöka åka på en utlandsresa, så att jag åtminstone har en solsäker vecka.

Emma Holmgren, auktoriserad redovisningskonsult FAR på Money Sverige i Luleå:

Emma Holmgren, Money Sverige.

När är jobbet både utmanade och roligt?

– Att hjälpa kunder som vill digitalisera och automatisera sin redovisning kan vara en utmaning, då det innebär nya arbetssätt och ruter. Särskilt om det inkluderar systembyte. Att driva den processen och guida kunden längst vägen är en av mina roligaste arbetsuppgifter, speciellt eftersom kunden brukar bli väldigt nöjd efteråt. Jag tycker även om att hålla månadsmöten tillsammans med kund, där vi analyserar och går igenom rapporter samt nyckeltal. Jag upplever att det skapar värde för kunden och ger dem ett bra beslutsunderlag. Sedan är det alltid roligt att få ta sig an någonting som känns utmanande, exempelvis en koncernredovisning.

Vad har auktorisationen inneburit för dig?

– Auktorisationen har möjliggjort att jag kan kvalitetssäkra månads- och årsbokslut som mina kollegor upprättar, vilket underlättar handledning och upplärning av nya medarbetare.

Hur och var laddar du batterierna under sommaren?

– På vår soliga altan tillsammans med vänner eller familj. Gärna med någonting egenodlat eller grillat på tallriken.

Jennifer Bellstam, auktoriserad redovisningskonsult FAR på JPA Redovisning i Göteborg:

Jennifer Bellstam, JPA Redovisning.

När är det som roligast att vara redovisningskonsult?

– När man arbetar tillsammans, ett bra samarbete med både kollegor och kunder gör rollen som redovisningskonsult så mycket roligare. Något annat jag tycker är väldigt roligt är att få arbeta med företag under utveckling, att få vara med på deras resa till att nå sina mål.

När har du mest nytta av auktorisationen?

– Mest nytta av auktorisationen upplever jag att jag har vid mötet med kunder, då jag kan förklara vad auktorisationen står för och det ger initialt ett högt förtroende för vårt arbetssätt och kvalitet. Jag har alltid arbetat på auktoriserad byrå så arbetssättet har alltid funnits där, men min auktorisation är så klart en kvalitetsstämpel som jag är stolt över.

Hur och var laddar du batterierna under sommaren?

– Jag laddar gärna batterierna på klipporna vid havet med familj och vänner. Jag kommer att spendera största delen av min sommar på västkusten, så jag hoppas på fint väder och varma sommarkvällar!

 

 

 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare