Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
FOTO: Getty Images
Yrkesvardag

2022.12.19

XBRL Sweden kritiserar rapport från Svenskt Näringsliv

XBRL Sweden har publicerat kommentarer och tillrättalägganden till Svenskt Näringslivs rapportering ”Digitala årsredovisningar – vad har vi lärt oss?” som presenterades tidigare i höstas. XBRL Sweden är kritisk till flera av slutsatserna i rapporten och anser att de behöver förtydligas.

text:

Kristina Israelsson

− Vi ser positivt på Svenskt Näringslivs initiativ att sammanfatta de erfarenheter som gjorts från rapportering av digitala årsredovisningar, men upplever att klockan vrids tillbaka utifrån den ansats vi kan utläsa i sammanfattande delar av rapporten, säger Björn Rydberg, ordförande, XBRL Sweden.

En stark och viktig utgångspunkt för XBRL Sweden är det samarbete som genomförs inom och utanför XBRL-föreningen i olika projekt kring standardiserad företagsrapportering även kallat Standard Business Reporting (SBR). SBR knyter ihop näringsliv och myndigheter i dialog för minskad administration för företagen samt för att effektivisera myndigheters och näringslivets informationshantering där verksamhetsrapportering och även hållbarhetsrapportering ingår.

− Rapporteringen till Bolagsverket är en del av detta, där gemensam teknik och gemensamma begreppsmodeller jobbas fram tillsammans med bland annat Skatteverket och Statistiska Centralbyrån. Detta är inget som framgår i Svenskt Näringslivs rapport, vilket är en svaghet då slutsatser ska dras, säger Björn Rydberg.

På sin webbplats har XBRL Sweden publicerat en rad kommentarer till slutsatserna i Svenskt Näringslivs rapport ”Digitala årsredovisningar – vad har vi lärt oss?”. Ett av områdena som Svenskt Näringsliv tar upp i rapporten handlar om revisionen och upprättande av revisionsberättelsen digitalt.

 

Läs mer:

utgiven av

Ansvarig utgivare