Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Yrkesvardag

2021.12.07

XBRL Sweden bjuder in till enkät

Under 2020 genomförde föreningen XBRL Sweden en enkät för att kartlägga de tjänster för elektronisk underskrift som erbjuds i Sverige. Nu genomförs en uppföljande enkät, meddelar föreningen på sin webb. Anledningen är för att vidare kunna kartlägga och informera om vilka tjänster för elektronisk underskrift som är lämpliga att använda för att förse elektroniska dokument med avancerad elektronisk underskrift enligt eIDAS förordningen. Deadline för att svara på enkäten är 17 januari 2022.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare