Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Karriär

2020.05.20

WeAudit – framtidens revisionsbyrå tar för sig

Med kärnvärden som modiga, i framkant och innovativa strävar WeAudit efter att revolutionera branschens sätt att jobba. Drömmen är att programvarorna de själva tagit fram ska bli en framgång i branschen.

text:

Charlotta Marténg

foto:

Christian Gustavsson

WeAudit har kallats både uppstickare och utmanare. Själva beskriver medarbetarna hellre byrån som framtidens revisionsbyrå och sig själva som moderna revisorer.

På deras webbsida möts kunder och konkurrenter av uttryck som ”We är visionärer” och ”We revolutionerar”, i stället för ”Vi är revisorer” och ”Vi digitaliserar”. Kaxigt? WeAudit vågar ta plats.

Merparten av medarbetarna har sin bakgrund hos Wint. Hösten 2016 blev bolaget, som då hette Wint Audit AB, personalägt och 2017 ändrade bolagets namn från Wint till WeAudit och blev en helt egen byrå.

– När Wint skulle göra sig av med sin revisionsdel fick vi som arbetade där möjlighet att köpa ut verksamheten. De allra flesta valde att följa med. Därför finns WeAudit i dag i Värmland, Stockholm och Göteborg, berättar Sebastian Lennevi, auktoriserad revisor på Stockholmskontoret.

We Audits kontor i Stockholm.

WeAudit har i dag inga kopplingar till Wint men det fanns något som medarbetarna tog med sig och som de håller hårt i. Värderingarna.

– Det är otroligt viktigt för oss med balans i livet och att ha en platt kultur. Det är inte några få som bestämmer allt, utan här handlar det om gemenskap och ett gemensamt intresse. Nästan alla är delägare vilket gör att alla verkligen strävar efter att bidra till sista raden, säger Henrik Ahnkron, VD och auktoriserad revisor.

Då byrån valt att ta fram sina egna system arbetar man i ett planeringssystem som ger just dem optimalt byråstöd. I planeringsverktyget kan alla följa allas beläggning och därmed är det lättare att hjälpa varandra om någon har mycket att göra. Systemet har också ett dagsschema inbyggt, med punkter som arbetspass, kontakttid, fika. Allt för att skapa en så effektiv arbetsdag som möjligt.

– Tanken är att man ska kunna jobba ostört. När vi har kontakttid passar man på att ställa sina frågor till kollegor, ringa samtal och svara på mejl. På så sätt har vi märkt att alla får mer gjort och det blir också lättare att hålla ihop våra olika kontor. Man riskerar inte att ringa och störa varandra i arbetet, säger Henrik Ahnkron.

Henrik Ahnkron, VD WeAudit.

Som många unga byråer i dag är WeAudit helt digitala och har i princip bara kunder som ställt om till det digitala. De valde att ta konsulthjälp när de byggde sitt system i stället för att ha egen it-kompetens, men Henrik Ahnkron konstaterar att hans bakgrund på fintech-bolaget Dooer så klart gett nyttig erfarenhet.

– Vi har kommit långt, både i koncept och verktyg. Till exempel med en egen SIE-läsare som vi byggt ihop med egna granskningsmallar byggda på en kvantitativ revisionsmetodik. Vi strävar efter att automatisera och effektivisera för att kunna ha en bra lönsamhet, berättar han.

Men WeAudit har mål som går längre än att ha en bra lönsamhet och tidssparande verktyg. Byråns mål är att utveckla så bra processer att de kan erbjudas som licens för andra byråer inom två till tre år.

– Vi vill utveckla marknadens bästa verktyg och processer och sedan kunna erbjuda dem till andra i konceptform. Vi har redan påbörjat diskussioner med licenstagare, avslöjar Henrik Ahnkron.

Platt organisation och rätt värderingar är viktigt.

Så löser vi ekvationen

Affärerna
WeAudit jobbar med fasta priser. Då uppstår incitament att öka effekti­viteten. Det kräver dock tydlighet mot kunden och att boksluten som lämnas är av bra kvalitet. Långt­gående digitalisering och automation. Framför allt via kundportalen MyAudit.

Medarbetarna
Alla får bli delägare och roterar i ledningsgruppen. Balans i livet är viktigt och möjliggörs genom planeringsverktyg, flexibla arbetstider, möjligheter att arbeta på distans. Fler män än kvinnor men WeAudit strävar efter bättre balans. Ser gärna en kvinna på VD-posten.

Kunderna
Ägarledda bolag, små och medelstora som själva kommit långt i digitalise­ringen genom att de har digitala redovisningsbyrå­er. 30 procent av kunderna är bostadsrättsföreningar.

Nätverket
Tillhör inget nätverk i dag men använder sig av med­lemskapet i FAR. Har planer på att själva kunna starta ett nytt nätverk för bran­schen och för diskussioner med andra byråer kring det. Har ett eget internt nätverk genom att byrån finns på flera orter i landet.

15 procent
WeAudit har gått från svag lönsamhet till 15 procents lönsamhet – och sjudubblat den bara under ett år.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare