Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Yrkesvardag

2021.09.30

Vinnare Sveriges Bästa årsredovisning 2020

Boliden ABAddnode Group och Alligator Bioscience har Sveriges bästa årsredovisningar för året 2020 i kategorierna Large Cap, Mid Cap och Small Cap. SAS vinner priset för Bästa design. Det tillkännagav FAR under ett digitalt event på torsdagen.

– Juryn tittar på helheten och premierar att årsredovisningen är väl disponerad, har tydlig och företagsspecifik information och en bra balans mellan text, siffror, grafik och icke-finansiell information, säger Nils Liliedahl, generalsekreterare i Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) och ordförande i juryn.

Arrangörerna för priset Sveriges bästa årsredovisning är FAR, Nasdaq Stockholm, Sveriges Finansanalytikers Förening och Sveriges Kommunikatörer.

utgiven av

Ansvarig utgivare