Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Karriär

2022.09.22

”Viktigt att ha fokus på rätt frågor”

Att få utveckla och förädla är två av Hans Waréns drivkrafter. Nu tar han över som ordförande i FAR och ser fram mot två innehållsrika år. ”Hur bra saker än är finns det alltid något man kan göra lite bättre”, säger han.

text:

Charlotta Marténg

foto:

Lisa Thanner

När vi träffas är det fortfarande några veckor kvar till FAR:s stämma då Hans Warén kliver in i rollen som ny ordförande i FAR efter att ha varit vice ordförande i två år. Några våningar högre upp i huset pågår slutspurten av renoveringen av FAR:s lokaler som anpassats till de nya behov som uppstått i spåren av pandemin. Utveckling och förädling. Passande i sammanhanget då det är ord som Hans Warén återkommer till flera gånger under intervjun.

− Jag är nog aldrig riktigt nöjd utan vill hela tiden sträva mot att göra något lite bättre och det är en stark drivkraft. Vi behöver följa med i branschens och omvärldens utveckling för att vara så relevanta som möjligt för våra medlemmar, säger han.

Uppdraget som FAR-ordförande kräver engagemang och nyfikenhet, precis som rollen som revisor – och flera av de andra yrkesrollerna inom branschen. Hans Warén erkänner att han är tävlingsmänniska, och konstaterar att det alltid är-den sista matchen som räknas.

− Om två år vill jag kunna titta i backspegeln och konstatera att det här blev riktigt bra. När jag går in i något är alltid mitt mål att lämna det lite bättre än vad det var, säger han.

De kommande åren väntas bli innehållsrika och därför är det viktigt att ha fokus på rätt frågor, menar Hans Warén. Det händer mer i omvärlden nu än vad det gjort på många år som påverkar branschen, inte minst på det regulatoriska området. Vi pratar om allt som händer inom hållbarhetsområdet, Three Pillars of Corporate Reporting, ISA för LCE, utredningen om bolaget som brottsverktyg och mycket annat.

− Mycket av det som händer internationellt påverkar revisorerna men det är viktigt att komma ihåg att vi i styrelsen, och jag som ordförande, jobbar för alla FAR-medlemmar. Andra tunga frågor utöver det som händer på den regulatoriska sidan är till exempel att fortsätta värna om och stärka förtroendet för branschen, den ökade digitaliseringen och så klart branschens attraktionskraft, säger Hans Warén.

Det kan vara komplext att ha en medlemskår bestående av olika yrkesroller med medlemmar som finns både på små och stora byråer, i städerna och på landsbygden. Behoven ser olika ut och frågorna som är viktiga för den enskilde medlemmen kan variera.

− FAR:s uppgift är här att skapa bra förutsättningar för att alla våra yrkeskategorier ska kunna göra ett bra jobb. Det är därför det är viktigt att FAR är en del av opinionen. FAR står på tre ben – att klargöra god yrkessed, paketera och förmedla kunskap och opinionsbildning. Alla benen är lika viktiga, och ska ha en mycket hög lägsta nivå, men de kan över tid vara olika långa. Just nu med tanke på allt som händer i omvärlden kommer opinionsbildningen och påverkansarbetet att vara extra viktigt. FAR är branschens röst utåt och ska verka för branschens och marknadens bästa, säger Hans Warén.

Enligt stadgarna innehas ordförandeposten i FAR av en representant från Big 4. Hans Warén arbetar på Deloitte, men i styrelserummet åker Deloitte-hatten av, betonar han. Så fort en styrelseledamot går in i styrelserummet ska hen verka för alla medlemmar. Inte representera sin egen byrås intressen.

− Vi är väldigt överens om att vi i styrelsen jobbar för det som är för branschens bästa.

Hans Warén är född och uppvuxen i Jönköping, men flyttade senare till Göteborg där han tog sin civilekonomexamen. Att han skulle bli revisor var inte självklart, utan i stället var det redovisning och finansiering som hade fångat intresset. Men vårterminen 1986 kom en representant från Arthur Andersen på besök till skolan, och Hans Warén beskriver det som att yrkesvalet då blev glasklart.

− Att det blev Arthur Andersen och revision har jag inte ångrat en sekund. Mina drivkrafter är att jag är otålig och vill bidra till förbättring – ja då passar det här jobbet väldigt bra med tanke på att det är så mångfacetterat, säger han med ett leende.

 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare