Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Jag upplever att det finns ett stort driv och en stark målmedvetenhet hos de studenter vi möter, säger Måns Liljenlov. 
Karriär

2024.02.28

”Vi måste nå de unga tidigare”

Han hade en föråldrad bild och trodde aldrig att han skulle börja på revisionsbyrå. Nu jobbar han på PwC med att väcka de ungas intresse för branschen. – Vi behöver nå dem tidigt, helst redan på högstadiet, säger Måns Liljenlov, Employer Brand Manager på PwC.

text:

Kristina Israelsson

Tillsammans med sin kollega Malin Jakobsson ansvarar Måns Liljenlov för Employer Branding teamet på PwC, som arrangerar och medverkar på olika evenemang och mässor på universitet och högskolor runt om i landet. Teamet består av fem employer branding ambassadörer som i nära dialog med studentföreningarna planerar och anpassar evenemangen utifrån lokala behov och önskemål. De möter studenterna både på mässor och på ”hemma hos kvällar” på företagets 21 kontor. 

Vi berättar alltid om bredden av roller du kan ha på PwC men behöver såklart nischa oss beroende på sammanhanget. Sen gäller det alltid att hitta balansen mellan att presentera PwC och addera något mer som studenterna har nytta av i sin karriärverktygslåda, alltifrån CV-hjälp till Excel-utbildningar, inspirationsföreläsningar kring ledarskap och presentationsteknik eller caseövningar för att få testa på yrket, säger Måns Liljenlov. 

Vilka är de vanligaste frågorna du och dina kollegor brukar få från studenterna?

−Jag upplever att det finns ett stort driv och en stark målmedvetenhet hos de studenter vi möter. Den absolut vanligaste frågan handlar om vilka utvecklingsmöjligheter och karriärvägar som finns. Förutom att träffa yngre kollegor, vill många också träffa ledare och chefer som jobbat länge inom företaget och gjort många olika saker, som kan berätta om sin resa. Att få folk på insidan att utvecklas är otroligt viktigt för att medarbetarna ska vilja stanna kvar. Som arbetsgivare måste vi vara autentiska och förmedla en bild som stämmer överens med hur det ser ut på insidan. Säger vi att hos oss finns det stora möjligheter att utveckla sig gäller det så klart att visa hur.  

Själv hade Måns Liljenlov aldrig trott att han skulle börja jobba på PwC. Målet var att bli gymnasielärare i religion och historia, men efter ett studieuppehåll under sista terminen testade han att jobba med lite andra saker och fastnade för marknadsföring. Så småningom fick han jobb på Handelskammaren i Skåne där han kom i kontakt med PwC för första gången. 

− Jag träffade en medarbetare därifrån som gjorde ett fantastiskt intryck på mig och som verkligen motbevisade den där lite föråldrade bilden som jag hade av branschen. Vi fortsatte att hålla kontakten och en dag hörde han av sig och frågade om jag var intresserad av att jobba med en marknadsplan för PwC region södra. Och nu har jag jobbat på PwC i sju år.   

Vad är enligt din mening det viktigaste för att locka fler unga till revisionsbranschen?

− I dag jobbar vi till exempel med ett mentorskapsprogram i gymnasieskolor med syfte att stötta elever och allmänt väcka intresse för näringslivet, vilket har varit framgångsrikt. Men vi skulle behöva vara ute på högstadie- och gymnasieskolor ännu mer för att träffa unga människor tidigare. Då handlar det inte om att förklara vad revison innebär utan mer om att väcka nyfikenhet och intresse kring att jobba med ekonomi, att det långt ifrån bara handlar om matte. Om jag är ute på en högstadieskola och ska prata efter en polis eller brandman, som i mångas ögon har världens mest spännande jobb, så funkar det inte att säga ”hej jag heter Måns och ska prata om revison” Då brukar jag i stället prata om revisorn som sifferdetektiven, berätta om branschen i stort och visa på alla de olika roller och arbeten som finns. Det är väl någonstans det som är nyckeln. 

Läs också:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare