Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Petra Örjegren

2021.04.29

Vi måste hjälpa kunderna arbeta hållbart

Även om det senaste året varit ett stålbad för många företag har denna kris trots allt fört en del gott med sig. Någon klok person sa en gång att “kriser är en möjlighet för människor att stiga utanför sig själva” och denna pandemi har verkligen varit en injektion för många att hitta nya vägar. Ett område som tagit fart under det senaste året är de digitala processerna. Många företag har påskyndat sin digitaliseringsresa och de snabba förändringarna som initierats ger ett bra utgångsläge för fortsatt förändring.

Den framtid som vi så länge har talat om kommer att vara här mycket tidigare än vad många förväntat sig. Jag märker redan stor skillnad på våra kunders nivå av digitalisering och vad de förväntar sig, mot bara för ett år sedan. Företagare har förstått värdet av digitala flöden och ser fördelarna med automatisering. Detta gör att vi inte kan vänta längre, det är verkligen hög tid att utöka utbudet av tjänster om vi vill fortsätta vara relevanta.

Här kan jag verkligen se att vi redovisningskonsulter kan göra en stor skillnad, inte bara för våra mindre företag utan även för samhället i stort. Jag talar naturligtvis om hållbarhetsredovisningar. Redan innan pandemin ansåg 9 av 10 företag att det är viktigt att bedriva ett hållbarhetsarbete och ta samhällsansvar för sin verksamhet. I krisens spår kommer hållbarhetsarbete att öka i betydelse för företagens lönsamhet och konkurrenskraft.

Men även om många företag förstår vikten av detta arbete – och kanske redan arbetar hållbart – är det inte många av de små företagen som utvärderar sitt arbete. Det gör att de inte vet om de har rätt fokus på sitt hållbarhetsarbete, vilket leder till att det blir svårt att kommunicera till företagets kunder, finansiärer och övriga intressenter hur de arbetar med dessa viktiga frågor.

Här har vi vår självklara roll! Vilken annan yrkeskategori känner de små företagen bättre än vi redovisningskonsulter? Vi är vana att analysera företagens siffror och presentera nyckeltal som hjälper företagarna att förstå sin verksamhet. Att utöka våra rapporter med uppgifter om hur deras hållbarhetsarbete utvecklas, och vilka möjligheter och risker deras affärsmodell innehåller utifrån ett hållbarhetsperspektiv, är ett naturligt steg för oss att ta. För företagen skulle vår hjälp inom detta område kunna innebära en utveckling av deras affärsstrategi, en bättre riskhantering och ett stärkt varumärke. Det skulle i sin tur kunna bidra till nya affärsmöjligheter och ökad lönsamhet. Vem av oss vill inte göra det för våra kunder?

Om vi i branschen inte plockar upp den här bollen nu och är proaktiva inom hållbarhet mot våra kunder så kommer någon annan att göra det och vi tappar en betydande affärsmöjlighet.

Vi får inte heller glömma att även redovisningsbyråer är företag som behöver tänka på hur de vill arbeta på ett hållbart sätt. Både för att fortsätta vara attraktiva samarbetspartners och för att attrahera nya medarbetare. Framtidens redovisningskonsulter kommer inte att nöja sig med att rapportera torra siffror – de vill göra skillnad på riktigt – och vilken bättre väg att gå än att hjälpa fler att tänka och arbeta hållbart?

 

Läs mer av Petra Örjegren

Det här är en krönika på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

Vill du också skriva en krönika?

Hör av dig till redaktionen@far.se

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare