Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Marika Löthwall är redovisningschef på Mazars i Stockholm. På fritiden tillbringar hon mycket tid med hästarna.
Karriär

2021.05.31

”Vi behöver ta mer plats”

Från säljjobb i fotobutik, genom avbrutna fastighetsmäklarstudier, till att hoppa på ekonomprogram­met. I dag är Marika Löthwall Auk­toriserad Redovisningskonsult FAR och redovisningschef på Mazars i Stockholm.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

foto:

Saerun Norén

Marika Löthwall var små­barnsmamma och närmare 40 år när hon sökte sitt första jobb i revisions- och rådgivningsbranschen.

– De stora byråerna ville ha yngre medarbetare, 25-åringar. Men det ordnade sig och jag fick jobb på dåva­rande Baker Tilly Stockholm, där de framför allt behövde hjälp med re­dovisning, berättar Marika Löthwall.

Under tiden på byrån blev hon också auktoriserad redovisnings­konsult. Efter ett par utvecklande år bytte hon arbetsplats till PwC, där digitaliseringen började bli i ropet. Det var tio år sedan.

– Vi jobbade i team och med an­dra affärsområden, det var inspire­rande. Jag har inte ångrat en sekund att det blev redovisning för mig!

Säljet hade hon med sig från tiden då hon arbetade i fotobutik. Det var där Marika lärde sig betydelsen av kundkommunikation. I dag ligger allt fokus på rollen som redovisningschef på Mazars i Stockholm, en tjänst hon tackade ja till i samband med att PwC sålde sin redovisningsverksamhet.

– Jag tror att vi redovisningskon­sulter är hjälpsamma och bara fixar, utan att tänka på att det handlar om rådgivning som har ett värde och som vi ska ta betalt för. Redovis­ningskonsulter behöver ta mer plats.

Som ledare framhåller Marika vikten av tydlighet.

– En chef behöver vara lyhörd och rättvis. Att vara tydlig på ett klokt sätt. Det är svårt i ledarskapet, och angeläget.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare