Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Karriär

2023.05.08

EY: ”Vårt starka fokus på hälsa och balans kommer att ge fler kvinnliga ledare”

Åsa Granstrand, Nordic DE&I Leader på EY, kommenterar Balans jämställdhetsundersökning 2023. Hon berättar om Career Watch och andra konkreta metoder för att öka de kvinnliga medarbetarnas karriärmöjligheter.

text:

Dan Håfström

EY ligger på 27 procent kvinnliga delägare. Vad tycker du om det?

– Just när det gäller könsfördelningen bland våra delägare är vi inte nöjda, vi arbetar löpande med att öka andelen kvinnliga ledare och delägare. En av de saker vi fokuserar mycket på nu är hälsa och balans i livet som vi tror är viktiga faktorer i dessa frågor. På sikt kommer det att få våra medarbetare att känna att alla kan ha en mer flexibel livsstil.

Har du något konkret exempel på hur ni jobbar?

Vi har nyligen skapat ett ”Mitt i livet”-nätverk i detta syfte, där både män och kvinnor medverkar. Vidare har vi även förstärkt förmåner för föräldralediga för att stimulera och uppmuntra våra medarbetare att kunna kombinera föräldraledighet med karriär.  

Inom EY arbetar vi med en hybrid arbetsmodell där medarbetare ges stort ansvar och flexibilitet att arbeta hos kund, på kontoret eller hemifrån. Många kvinnor har lyft detta som en viktig faktor för att hantera karriär och privatliv. Vi tror att detta också får fler kvinnor att känna att det fungerar att axla ledarroller och större uppdrag i företaget. Vi arbetar även generellt med att locka fler kvinnor till vår bransch. Genom att intervjua såväl studenter som våra medarbetare försöker vi fånga vad som attraherar i yrket, liksom vilka fördomar och farhågor som finns för att vi aktivt ska kunna arbeta vidare med att få fler kvinnor att söka till och stanna hos oss.  

Åsa Granstrand, EY. Foto: EY

Vilka insatser gör ni för ett mer jämställt delägarskap?

– Vi ser att andelen kvinnor minskar ju högre upp i organisationen man kommer. Ett program vi tror kommer göra skillnad är vårt nordiska sponsorprogram som vi kallar ”Career watch”, där våra väl presterande kvinnliga medarbetare får en sponsor. Det är en delägare som har som uppdrag att göra skillnad i hennes karriär, så som att säkerställa deltagande i viktiga projekt och offerter samt se till att hon blir synlig på rätt sätt i organisationen. Jag vill också lyfta att vi har fem svenska kvinnliga delägare på ledande globala roller och på EMEIA-nivå, vilket vi inte haft tidigare. Dessa kvinnor tillsammans med vår kvinnliga vd är viktiga förebilder. 

Varför är jämställdhet viktigt?

Jämställdhet, mångfald och inkludering är väldigt viktigt av flera skäl. Dels vill vi att våra medarbetare ska känna att de kan vara sig själva och vara uppskattade för vilka de är. Vi vill att våra medarbetare ska trivas hos oss och känna att de vill stanna länge. Men förutom att mångfald och inkludering är rätt utifrån ett etiskt perspektiv, så finns det affärsfördelar. Flertalet undersökningar visar att grupper som har en hög mångfald och en inkluderande miljö skapar mer innovativa lösningar och ett bättre resultat till sina kunder. De har även roligare tillsammans och utvecklas mer. 

Har ni någon erfarenhet av jämställdhetsarbete som även omfattar medarbetare som identifierar sig icke-binära eller transpersoner?

Vi arbetar mycket med vår LGBT+ agenda för att skapa en inkluderande miljö för alla. Vi har startat interna arbetsgrupper för de medarbetare som vill involvera sig i detta arbete och de finns i alla nordiska länder. I januari hade vi en vad vi kallar för ”Nordic Rainbow Day” för att öka medvetenheten om LGBT+. Då bjöd vi bland in Caroline Farberger och fick ta del av hennes resa från man till kvinna, men också lära oss mer om privilegier, könsnormer, ledarskap och inkludering. 

 

Läs även:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare