Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Karriär

2023.06.02

Varning till branschens duktiga pojkar och flickor

Branschens traditionella arbetssätt är en utrullad röd matta mot utbrändhet men också mot ekonomisk ineffektivitet. Det menar hälsostrategen och civilekonomen Ann-Sofie Forsmark.

text:

Dan Håfström

Du har en lång bakgrund i branschen, både som ekonom och som verksam inom HR och hälsa. Vad tycker du är den största hälsomässiga risken kopplat till arbetsmiljön?

En överhängande risk är att man jobbar för intensivt, för många timmar och med ett för stort inslag av kognitiv överbelastning och ofta negativ press som leder till stress. Att leva med ett bad av stresshormoner sköljandes runt i kroppen, utan att få återhämtning, kommer obönhörligen leda till både ohälsa och sänkt förmåga att prestera på det sätt som det moderna konsultarbetslivet kräver. För många uppstår också en värderingskrock som man ser mer eller mindre tydligt själv där det som är viktigt för mig skaver mot hur jag både gör mitt arbete och lever mitt liv. Många värderar att kunna göra ett riktigt bra jobb och ha tid och energi för sin fritid och när det konstant är högtryck och vi prioriterar kvantitet över hållbarhet uppstår ett skav. Om en sådan situation pågår för länge blir konsekvensen att man lämnar sitt jobb, eller blir utmattad. Jag har sett det hända unga kollegor. Jag har sett det hända nära vänner. Och jag har varit nära att hamna där själv. Det är synd eftersom vi vet så mycket om vad som krävs för att både prestera väl och må bra. Vågar vi jobba hållbart har vi mycket att vinna både ekonomiskt och hälsomässigt!   

Ann-Sofie Forsmark.

Vad är det i arbetsmiljön och branschkulturen som riskerar att leda till utbrändhet?

– Det traditionella sättet att driva en hierarkisk organisation där debiteringsgrad fortfarande styr blir en grogrund för ohållbar prestation och ineffektivitet. Även om individer i ledande roller hyser största omtanke om medarbetare blir drivkrafterna och incitamenten i systemet för starka. Det finns alltid hur mycket som helst att göra och särskilt för personer med prestationsbaserad självkänsla, som behöver mycket uppskattning och bekräftelse utifrån, är det väldigt svårt att sätta gränser själv i belöningssystem och kulturer som fokuserar på volym och täckningsbidrag ur snäva kortsiktiga perspektiv. Ett uppdrag kan i sig gå med vinst men skulle man titta på kostnaden för personalomsättning och produktivitetsbortfall som kommer av pressade uppdragsbudgetar och debiteringskrav skulle vi få en annan bild av vad som faktiskt kostar och vad som är lönsamt. Och lösningen sammanfaller som tur var med att både få till en framgångsrik verksamhet och förutsättningar för hållbara medarbetare.   

Vilka förändringar skulle du vilja se för att situationen ska bli bättre?

Företagen borde agera på all den kunskap vi idag har om både hjärnans förmåga, friskfaktorer i arbetslivet samt motivationsforskning och våga fokusera mer långsiktigt och längre än enskilda uppdrags ekonomi för att se hur lönsamhet och hälsa hänger ihop. Våga vända upp-och-ner på hela belönings och karriärstrukturen! Det måste finnas bromsar i systemet som hindrar folk från att jobba mer än hållbart, för att våga säga nej när kunder eller kollegor kommer med beställningar på kort varsel som kräver orimliga arbetsinsatser. 

Företagsledning borde se en hållbar arbetsmiljö som strategiskt och affärskritisk. Att behålla en medarbetare med upparbetade kundkontakter och erfarenhet handlar om miljonbelopp. Hållbara affärsmodeller och arbetsvillkor skulle leda till ökat välbefinnande, lägre personalomsättning och i förlängningen också till att branschens attraktionskraft ökade. I grunden är det ett fantastiskt meningsfullt och viktigt jobb som man borde kunna ha utan att riskera ohälsa. 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare