Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Låt oss verka för att en auktoriserad redovisningskonsult ska få rätten att intyga årsbokslut, årsredovisningar och inkomstdeklarationer, skriver Ramona Liungman.
Debatt

2024.04.12

Varför så tyst om auktorisationen?

I februari kom nyheten att och att auktorisation ska vara obligatoriskt och nyligen gick Äntligen, vill jag säga! Men varför har det varit så tyst i branschen kring förslaget? Var är debatten? Var är de glada tillropen eller de ifrågasättande åsikterna? Om vi menar allvar med att auktorisationen är en viktig titel måste vi passa på att smida medan järnet är varmt, och prata om frågan när andra lyfter den. Det borde vara självklart för företagaren att vilja vända sig till en auktoriserad redovisningskonsult. Själv skulle jag till exempel aldrig våga gå till en läkare som saknar legitimation.  

Att driva ett företag innebär många utmaningar och hanteringen av ekonomi och redovisning är bland de mest avgörande. I denna digitala era, där regelverken ständigt förändras och komplexiteten ökar, blir behovet av kompetent ekonomisk rådgivning allt viktigare. En auktoriserad redovisningskonsult utgör en ovärderlig tillgång för företagare. Jag vet att det sägs att programvaror kommer att leverera mer och mer, men kommer de verkligen kunna göra och garantera lika mycket som en auktoriserad konsult? Kommer företagaren att kunna lita 100 procent på vad programmen föreslår? Våra kunder litar på oss fullt ut i dag, och det kan de! 

En auktoriserad redovisningskonsult är inte bara någon som hanterar siffror. Vi är experter inom vårt område med många års erfarenhet och djupgående kunskaper. Genom att anlita oss får företagaren tillgång till en profession som har hanterat en mängd olika ekonomiska scenarier och som står väl rustad att möta och lösa utmaningar. Auktorisationen innebär att vi har höga krav på oss vad gäller dokumentation och kvalitetssäkring. För företagaren innebär det i sin tur att hen kan lita på att deras ekonomiska rapportering och rådgivning är av högsta standard och följer branschens bästa praxis. Genom att anlita en auktoriserad konsult får företagaren tryggheten att deras ekonomi hanteras med omsorg och noggrannhet. Det skapar en grund för långsiktig tillit och samarbete mellan företagaren och konsulten. 

Nu måste vi alla hjälpas åt för att jobba för att en obligatorisk auktorisation ska bli verklighet. Ta alla tillfällen att förklara fördelarna med auktorisationen för våra kunder, och berätta för dem varför titeln gör skillnad. Efterfrågan måste också komma från kunderna!

  • Låt oss dela och sprida framgångshistorier där kunden verkligen haft nytta av vår auktorisation.  
  • Låt oss övertyga andra branscher och samarbetspartner om att en auktoriserad redovisningskonsult är en garant för ett bättre företag. 
  • Påminn kunderna om att revisorns arbete underlättas när bokföring och skatteredovisning håller hög kvalitet – vilket den gör när en auktoriserad redovisningskonsult anlitats. Man kan redan nu räkna med att få högre ”poäng” från företagets revisor, följt av en bättre offert / faktura när en auktoriserad redovisningskonsult upprättat bokslutet. 
  • Låt oss även verka för att en auktoriserad redovisningskonsult ska få rätten att intyga ett årsbokslut, en årsredovisning och en inkomstdeklaration innan dessa lämnas in till Bolagsverket respektive Skatteverket. Åtminstone när företaget inte har en registrerad revisor.  

Det här är en debatt på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

!

Delta i debatten!

Ring 08 506 112 49 eller skicka ett mejl till .

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare