Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Karriär

2024.05.17

Vårens revisorsprov: 65 procent av deltagarna har försökt tidigare

Den 27-28 maj hålls vårens revisorsprov på Kistamässan i Stockholm. Av de 120 personer som anmält sig har 78 försökt tidigare. Det är enligt Revisorsinspektionen betydligt fler jämfört med de tre senaste åren.

text:

Kristina Israelsson

Vårens revisorsprov närmar sig med stormsteg. Enligt RI har 120 personer anmält sig till provet. 42 personer är förstagångsskrivare, vilket också betyder att 78 personer (65 procent) har försökt tidigare. Det är enligt Revisorsinspektionen ovanligt många av dem som skriver vårens prov som är ”omskrivare”, jämfört med tidigare provtillfällen.

86 personer av vårens provdeltagare kommer från något av de sju största revisionsföretagen (PwC, EY, KPMG, Deloitte, Grant Thornton, BDO och MAZARS). Medan övriga 34 kommer från andra revisionsföretag eller inte uppgivit någon arbetsgivare.

Inga planer på förändring

Av de 262 tentander som skrev revisorsprovet hösten 2023 klarade 116 gränsen för godkänt resultat och färre än var femte deltagare från mindre byråer fick godkänt. Revisorsprovet har varit uppe för diskussion på flera håll, men i dagsläget finns enligt Christer Petersson, sekreterare i Revisorsinspektionens examensråd, inga planer på att ändra provets utformning.

En del menar att man liksom i andra yrken som kräver auktorisation borde ha någon form av arbetsprov så att det inte bara är ett enda prov som avgör. Vad tänker du om det?

− Som det ser ut i dag så ser jag inte att det är aktuellt med ytterligare prov eller delprov för revisorsexamen. Däremot pågår just nu ett projekt som syftar till att proven ska skrivas i en  särskilt anpassad webbläsare som låser datorn så att man bara kommer åt de resurser som angivits som tillåtna hjälpmedel.  På så sätt hoppas vi säkerställa att reglerna för provet upprätthålls, att det blir jämlika förutsättningar för alla, att tentanderna inte behöver bära med sig utrustning till provet och att myndigheten samt provkonstruktör får bättre administrationsmöjligheter, säger Christer Petersson.

Resultat av projektet förväntas komma under hösten 2024 och eventuellt vara i drift till proven våren 2025.

utgiven av

Ansvarig utgivare