Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Fördjupning

2021.12.02

Värdering av tillgångar inom ramen för det nya insolvens­direktivet

Tillgångar av olika slag värderas i många olika sammanhang och ofta med ekonomiska konsekvenser för inblandande parter. Således är det mycket viktigt hur tillgångar värderas och värderingen torde få stor betydelse för de beslut som därefter fattas. Tidigare studier visar att när tillgångar värderas i en juridisk kontext i samband med konkurs och företagsrekonstruktion, finns brister både vad gäller vägledning och praktik. I föreliggande artikel uppmärksammas värdering av tillgångar inom ramen för det nya insolvensdirektivet som håller på att implementeras i alla EU:s medlemsstater.

Läs artikeln i sin helhet här:

Funderar du på att skriva en fördjupningsartikel?

Hör av dig till redaktionen@far.se

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare