Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2021.09.14

”Vår kunskap om hållbarhet måste lyftas”

Revisorsrollen väntas utökas rejält, när bolagens hållbarhetsrapportering ska granskas på samma sätt som den finansiella. De nya kraven från EU kan bli ett lyft för yrkesrollen.

text:

Rakel Lennartsson

Revisorsrollen är kanske den yrkesroll som kommer att påverkas allra mest när EU kräver att de stora företagens hållbarhetsrapportering ska granskas på samma sätt som de finansiella rapporterna.

Från och med räkenskapsår som inleds efter 1 januari 2023 ska stora företag och företag av allmänt intresse hållbarhetsrapportera efter en EU-gemensam standard, enligt EU-kommissionens förslag till uppdatering av redovisningsdirektivet (se faktaruta). Informationen ska in i förvaltningsberättelsen och därefter revideras precis som övriga årsredovisningen.

Johan Rippe, delägare på PwC och ordförande i FAR:s strategigrupp för revision, anser att auktoriserade revisorer är väl lämpade att granska även hållbarhetsinformation.

– Vi har en lång historia och tradition av att granska den vanliga, finansiella informationen och en utvecklad metod för att göra detta, säger han.

Johan Rippe. Foto: Sigrid Malmgren

Om hållbarhetsrapporteringen, såsom EU-kommissionen föreslår, lyfts in i förvaltningsberättelsen blir den automatiskt föremål för revision.

– Det som lyfts in i förvaltningsberättelsen måste vara reviderbart, säger Johan Rippe och menar att informationen därmed måste vara framtagen med en viss kvalité.

Revisorer behöver höja kompetensen

Det stora jobbet med att ta fram kvalitativ information, som går att granska, kommer att behöva göras ute på företagen, med hjälp av hållbarhetsexperter och redovisningsspecialister. Men samtidigt behöver revisorer höja den egna kompetensen.

– Det får inte bli så att revisorn bara blir en projektledare. Även om vi tar hjälp av experter måste vår generella kunskap om hållbarhet att lyftas.

Johan Rippe ser att det kommer att behövas en ordentlig utbildningsinsats ute på byråerna och genom FAR. Samtidigt för branschen en dialog med högskolor och universitet som kontinuerligt ser över innehållet i sina kurser för att möta förväntningarna på revisorn.

Revisorns utökade scope (vad som granskas) kan göra både att det krävs fler revisorer och att nya profiler kommer att söka sig till yrket. Oavsett hur arbetsuppgifterna fördelas i ett team tror Johan Rippe att revisorns ansvar för att granska hållbarhetsrapporteringen kan bidra till att göra rollen mer attraktiv.

– Rent generellt är anställda, men framför allt den yngre generationen, mer värderingsstyrda och efterfrågar ett högre syfte med sitt arbete, säger han.

Finansiell revision är ofta bakåtriktad och upplevs kanske inte så spännande. Men om man talar om förtroende för företagens verksamhet och bolagsstyrning, om att förhindra företagsskandaler. Då blir det något annat, tror han.


Fokus hållbarhet på Balans webb

utgiven av

Ansvarig utgivare