Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Karriär

2024.01.19

Välkomnar kunder med familjär stämning

Det största fokuset just nu? Varken hållbarhet ­eller attraktionskraft. För Er Revision handlar det snarare om att hitta en balans i tillväxten. Att ha marginal i sina resurser så att byrån kan växa och samtidigt leverera kvalitet.

text:

Charlotta Marténg

foto:

Alexander Lindström

På fyra år har antalet medarbetare på ER Revision i Gävle gått från 15 till 30. En fördubbling. Att i det läget få ihop alla parametrar som tillväxt, kvalitetssäkring, en gemensam personalkultur och kundrelationer är en utmaning. I alla fall om det ska göras utan att medarbetarna arbetar alldeles för mycket. 

– Vi brottas hela tiden med frågan och jobbar för att hitta balansen, men jag tror ändå att vi är på rätt väg, säger Frida Jonsson, auktoriserad redovisningskonsult och redovisningsledare. Efter årsskiftet kan hon även lägga till del­ägare till titeln. 

Byråns största verksamhet är redovisning och personalstyrkan består av tre auktoriserade revisorer, fyra revisorsassistenter, 20 redovisningskonsulter varav sju auktoriserade och tre lönekonsulter. På redovisningssidan finns tre redovisningsledare som tar ett övergripande ansvar för frågor som exempelvis vilka system som byrån ska arbeta i, medarbetare och kvalitetssäkring som ISQM. 

Frida Jonsson blir delägare vid årsskiftet och ser fram mot en utvidgad roll.

– Det är en väldigt familjär stämning här och vi lägger mycket vikt i att vara en platt organisation, oavsett vilken titel man har, säger Frida Jonsson.

På hennes bord ligger ett stort ansvar för Er ­Revisons implementering och efterlevnad av ISQM samt perso­nalfrågor. Fördelaktigt enligt henne själv, då hon ­menar att de båda frågorna går hand i hand. 

– ISQM hjälper oss att ständigt anpassa vår vardag ­efter byråns riktlinjer. Det tar mycket tid, och ISQM är ju inget man ”blir klar med” utan är ett ständigt pågående arbete, säger hon.

Som redovisningsledare med ett extra öga på personalfrågorna har hon stöd av en extern HR-konsult. Men frågorna slukar ändå mycket av hennes tid, särskilt i perioder då medarbetarsamtalen ska hållas.

Att hitta balansen i arbetslivet är en ständigt aktuell fråga hos Er Revision.

En gång i månaden hålls ett kontorsmöte för alla medarbetare. Då diskuteras frågor högt, som lågt. Redovisningsledarna ses en gång i veckan för en avstämning och ledningsgruppen, bestående av byråns sju delägare, sammanträder en gång i månaden.

– Då är jag samt kontorschefen och redovisningsledaren Adam Naenfeldt ofta med och rapporterar om frågor som är bra för ledningsgruppen att känna till, berättar Frida Jonsson.

Utöver de här officiella mötena möts hela kontoret varje morgon klockan åtta för en gemensam frukost, något som upplevs värdefullt av medarbetarna. 

– Vi sitter i egna rum och dessutom utspridda på två våningar. Att då ha en gemensam frukost och kunna prata både jobb och privat gör mycket för sammanhållningen och stämningen, säger Frida Jonsson.

Inför att CSRD träder i kraft är hållbarhet på mångas läppar, men hos Er Revision har man ännu inte märkt någon stor efterfrågan och man har heller inte direkt några kunder som i första skedet berörs av CSRD. ­Frida Jonsson konstaterar att det inte har varit byråns primära fokus, men att tanken är att hitta rätt nivå för kunderna och väva in frågorna allt eftersom.

– Det är viktigt att det inte känns som att det blir för stort och svårt att hantera. Vad vi däremot kan se är ju att hållbarhetsfrågan är viktig om man ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, och det märker vi även hos kunderna, säger hon.

Er Revision hjälper kunderna som vill ta steget och bli digitala.

Er Revision i nuvarande tappning har funnits sedan 2006 men byråns rötter går längre tillbaka än så. 2015 skedde ett skifte när dåvarande ägaren gick i pension och valde att lämna över till fyra delägare. De fyra är kvar än i dag, även om en av dem lämnar delägarposten vid årsskiftet, och antalet delägare har också utökats med ytterligare tre personer. 

– Bland delägarna finns både revisorer och redovisningskonsulter och i blandade åldrar. Vi har en platt organisation och det finns inga statusskillnader här mellan revisorer och redovisnings- eller lönekonsulter, konstaterar Frida Jonsson. 

Kundstocken består framför allt av ägarledda företag från de flesta branscher, och Er Revision har inte valt att nischa sig åt något särskilt håll. Kontoret, som ligger knappt en kilometer från Centralstationen i Gävle, är lätt att komma till med bil. Någon reception finns inte och kunderna är alltid välkomna. 

– Vi tror på att ha en nära och öppen relation med våra kunder. De ska alltid känna att de kan komma in och slå sig ner här. När vi flyttade för några år sedan ­bestämde vi att vi vill ha ett snyggt och fint kontor, men inte så tjusigt att kunder som kommer i arbets­kläder inte vågar sig in. Hit är alla välkomna, säger Frida Jonsson.   

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare