Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Yrkesvardag

2021.11.25

Vägledning om revisionen av finansiella rapporter i ESEF uppdateras

Kommittén för europeiska tillsynsorgan för revisorer, CEAOB, har publicerat en ny vägledning för revisionen av finansiella rapporter i det digitala formatet ESEF. Nya vägledningen ersätter den tidigare från 2019, påminner Revisorsinspektionen på sin webb.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare