Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Anna Johnson

2019.08.26

Vad gör branschen om 20 år?

Semestern är över för de flesta och det är dags att ta nya tag. Med nystart och kickoffer kommer ofta framåtblickande och funderingar inför framtiden. Vart är vi på väg, vart är branschen på väg och hur kommer omvärlden att forma sig?

Mycket händer, som påverkar oss både direkt och indirekt. FAR:s framtidsanalys ”Framtidens rådgivning, redovisning och revision” tar sikte mot revisionsbranschen 2025 och beskriver samhällstrender, branschtrender och drivkrafter som påverkar. Nu är vi halvvägs där och arbetar dagligen med ökad digitalisering, automation, transparens och företagens samhällsansvar.

Både kunder och bransch har länge pekat på en ökande efterfrågan av rådgivningstjänster. Det är naturligt att behovet av specifik rådgivning ökar i en tid då omvärlden blir mer komplex, marknaderna globala och utvecklingen sker i allt snabbare takt.

Både revision och redovisning får en bredare roll när mer än klassisk finansiell data behöver revideras. Det handlar bland annat om rapportering kring ohälsotal, koldioxidutsläpp, personalomsättning och medarbetarundersökningar. Det blir allt tydligare att dessa data måste ligga till grund för att bedöma ett bolags hela potential, klassisk finansiell data räcker inte längre.

I Almedalen i år bjöd vi på Grant Thornton in Mårten Westberg, som framgångsrikt har investerat i bolag med medarbetarundersökningar med starka resultat. Han drivs av övertygelsen om att när engagemanget går upp hos medarbetarna så kommer även avkastningen att öka. Han har bevisat sin egen tes – hans aktieportfölj slår börsindex med råge. Potentialen sitter i människorna, oavsett om du är verksam inom tillverkning eller om du är ett tjänstebolag – och data som beskriver det kommer att bli allt viktigare framåt. Våra kunder kommer på sikt förvänta sig att vi tar detta holistiska perspektiv, vilket känns både utmanande och spännande!

Redan nu ser vi ett högre tryck på hållbarhetsfokus i bolagen. Det gäller alltifrån grundläggande delar som risk för penningtvätt och andra oegentligheter till hur vi formar arbetslivet för våra medarbetare. Ökat fokus och rapportering av dessa frågor, som jag redan påpekat, förutsätter att vi som bransch hänger med för att också vara relevanta framåt.

Egentligen är det bara att gå tillbaka till sig själv och hur arbetet har förändrats sedan första arbetsdagen, för att tänka hur stor förändringen kommer att bli framåt.

När jag klev in genom dörren som revisorsassistent för drygt 20 år sedan var det givetvis en helt annan arbetsplats både fysiskt och praktiskt. Mest slående är förstås att det var mycket som var analogt och att vi mer jobbade med papper och penna, något som det i dag till och med kan vara svårt att få tag i. Det var inte heller tal om att ta med jobbet hem, eftersom det var fysiskt omöjligt. Datorerna var ju stationära och så fort vi skulle arbeta med ett material skrev vi ut det.

Förändringen under dessa tjugo år är enorm. I dag är ett digitalt och flexibelt arbetssätt en förutsättning, både för att kunna utföra ett effektivt arbete men också för att kunna attrahera medarbetare. I framtiden förmodligen i ännu större utsträckning, även om vi måste vara mer noga med att se till att hjärnan klarar av den ständiga tillgängligheten.

Det är mycket som har förändrats under åren både tekniskt och regulatoriskt, men det viktigaste är tidlöst och består. Det handlar om mänskliga relationer, att skapa förståelse för våra kunder och deras bolag och kompetensen hos medarbetarna.

Så för att sammanfatta – när vi blickar bakåt så har både revisorer och andra redovisningsspecialister och rådgivare haft andra roller än i dag och rollerna kommer att fortsätta förändras. Tidigare har vi också värderat bolag genom att titta på det finansiella. I dag har man börjat väga in många fler aspekter och framåt kommer vi att titta mycket mer på hållbarhet och helhet. Revision, redovisning och rådgivning kommer alla att behövas på resan mot en ännu mer komplex framtid.

Fler branschkrönikor av Anna Johnson

Det här är en krönika på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

Vill du också skriva en krönika?

Hör av dig till redaktionen@far.se

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare