Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Yrkesvardag

2022.03.28

Utvinning av kryptovaluta ger reducerad elskatt

En byggnad där man utvinner kryptovaluta räknas som en datorhall. Det ger rätt till skatteavdrag eller till återbetalning av energiskatt. Det har Högsta förvaltningsdomstolen beslutat.

text:

Björn Dickson

Skattenivån på el varierar beroende på vad elen används till. Staten vill göra det attraktivt att etablera datorhallar i Sverige och därför betalar datorhallar reducerad skatt. Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, skriver: ”Detta har motiverats med att datacenterbranschen är både elintensiv och utsatt för internationell konkurrens.”

Frågan har varit om lokaler för utvinning av kryptovaluta ska räknas som datorhallar.

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked gett ett positivt besked, lokaler för att utvinna kryptovaluta ska räknas som datorhallar och ska berättiga till lägre energiskatt. Och den 2 februari fastställde HFD skatterättsnämndens besked.

Informationsbehandling eller inte

För att komma fram till sitt beslut har HFD försökt utreda om utvinning av kryptovaluta är en form av informationsbehandling. Om så är fallet är en lokal för utvinning av kryptovaluta en datorhall.

För att utreda saken har HFD tagit reda på vad som står i Nationalencyklopedin och i Svenska akademiens ordbok. Därefter har HFD landat i sitt beslut: Utvinning av kryptovaluta är en form av informationsbehandling, därför är lokaler för utvinning av kryptovaluta datorhallar.

Emmilie Welander, skatterådgivare på KPMG i Göteborg, säger att domen från HFD är viktig.

– Domen är viktig eftersom det finns få domar på området och eftersom den bidrar till en tydligare bild av rättsläget.

Uppdaterad kring specialområde ett måste

Emmilie Welander säger att som skatterådgivare är det alltid viktigt att vara uppdaterad kring sitt specialistområde.

– Då kan vi skatterådgivare ge proaktiv och värdeskapande rådgivning till våra kunder. För de av våra kunder som påverkas av domen innebär den förändringar och med hjälp av domen kan vi som skatterådgivare hålla våra kunder uppdaterade.

Emmilie Welander tillägger:

– Det är alltid viktigt att se till helheten på skatteområdet. För aktörer inom området är det även viktigt att ha momsen i åtanke, så att det inte uppstår en inlåsningseffekt av moms.

Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 4353-21

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare