Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2021.05.27

Utredning om bokföringslagen – så går det

En modernisering av bokföringslagen har varit en het fråga för branschen i många år. Redovisningsspecialisten och FAR-profilen Pernilla Lundqvist tog i höstas plats som expert i regeringens utredning om ett enklare regelverk. Det här har hänt sedan dess.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Regeringen tillsatte förra våren en utredning för att bland annat se över bokföringslagen. Uppdraget skulle egentligen ha redovisats sista september samma år, men har sedan dess förlängts två gånger.

Nu är utredningen i sitt slutskede – nytt gällande datum är att den ska lämnas till regeringen senast 30 juni 2021.

Tidigare i år presenterades en konsekvensanalys av möjliga besparingar kopplat till utredningens uppdrag på bokföringsområdet. I den kunde konsultföretaget Trinovo, som genomfört analysen, konstatera att kravet på arkivering av pappersmaterial årligen kostar ca 3,9 miljarder kronor i krånglig administrativ hantering.

Pernilla Lundqvist. Foto: Gabriel Liljevall

– Konsekvensanalysen gjordes på kort tid och underlaget var litet. Men studien indikerar ändå vilken typ av besparingar som går att göra – och det är en styrka. Lagstiftaren måste verkligen ta detta på allvar. Utöver de delar av bokföringslagen som berörts i utredningen behövs ett krafttag av hela bokföringslagen, säger Pernilla Lundqvist till Balans.

Pernilla Lundqvist är redovisningsspecialist på EY och ordförande i FAR:s Strategigrupp Redovisning, samt ordförande i FAR:s Operativa grupp Finansiell rapportering – Redovisning.

Hon är också en av experterna i utredningen och har tillsammans med FAR, Svenskt Näringsliv, med flera aktörer, i många år drivit frågan om en modernare bokföringslag.

Utredningen behandlar även hur man kan förenkla regelverken kring mikroföretagande samt kombiuppdrag.

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare