Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2022.03.28

Utdelning till Ukraina – agera före stämman

Många vill hjälpa till att lindra lidandet i Ukraina med en gåva. För aktieägare i företag finns en väg som är särskilt gynnsam skattemässigt: Att ge bort rätten till utdelning till en ideell organisation. Men beslutet måste fattas före bolagsstämman.

text:

Björn Dickson

När man skänker sin aktieutdelning till en skattebefriad ideell organisation undviker man att betala kapitalskatt på minst 20 procent. Avgörande för denna möjlighet är att man ger bort rätten till utdelningen före den bolagsstämma som ska fatta beslut om utdelningen.

Genom att ge bort rätten till utdelningen före bolagsstämman kan man alltså ge ett större belopp till ett gott ändamål.

Beslut före bolagsstämman

PwC ger ett räkneexempel på sin hemsida: Om man som aktiv delägare i ett fåmansbolag får 1 000 kronor i utdelning kan man ge hela summan, 1 000 kronor, till en ideell organisation. Detta förutsatt att man fattar beslutet före bolagsstämman. Men om man fattar beslutet om att ge bort utdelningen efter bolagsstämman blir man beskattad enligt de så kallade 3:12-reglerna. Skatten blir då minst 20 procent. Och gåvan blir följaktligen 800 kronor, som mest.

Men Jan Schütz, jurist på PwC:s kontor i Jönköping, säger att man naturligtvis kan hålla stämma och ta emot utdelning på vanligt sätt – och ändå ge bort rätten till utdelning på ett skattemässigt fördelaktigt sätt.

– I ett aktiebolag kan man ju hålla en extra stämma när som helst under året och, förutsatt att det finns kvar fastställt fritt eget kapital i bolaget, då besluta om en extra utdelning som man ger bort, säger Jan Schütz.

Icke skattepliktig organisation

Det är viktigt att kontrollera att den organisation som man vill stödja inte är skattepliktig. Man ska lämna över en utdelningskupong som visar rätten till utdelningen.

– Det är klokt att kontakta sin revisor eller rådgivare för att det ska bli rätt, säger Jan Schütz.

De flesta större ideella organisationer har enkla rutiner för aktieägare som vill ge bort sin utdelning. Ofta har de också färdiga blanketter på sina hemsidor.

Skattemässig fördel

Självklart kan man också ge bort rätten till utdelning om man äger aktier i ett börsnoterat bolag. Men för att det ska vara någon vits med det, är förutsättningen att man inte har flyttat sina aktier till ett investeringssparkonto, ISK, där utdelningen på aktier ändå är skattefri.

– Om man däremot fortfarande har sina aktier i en depå av den gamla typen är det skattemässigt gynnsamt att ge bort rätten till utdelning till en ideell organisation. Man tar då kontakt med sin bank eller fondförvaltare och meddelar att man ska ge bort rätten till aktieutdelning, säger Jan Schütz.

Viktigt är naturligtvis att ta reda på när det aktuella börsbolaget håller stämma. På placera.nu finns en företagskalender med datum för de noterade bolagens stämmor.

Hjälp av revisor eller rådgivare

Hans Peter Larsson. Foto: Christian Gustavson

Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR, tycker att möjligheten att ge bort rätten till aktieutdelning är utmärkt, om än lite komplicerad.

– Det här är en möjlighet som ägare bör använda tillsammans med sin skatterådgivare eller revisor, säger Hans Peter Larsson.

Om bolaget lämnar en gåva eller ger stöd till något som kan anses ligga vid sidan av bolagets verksamhet riskerar ägare till fåmansbolag att beskattas för stödet.

– Den risken undviker man om man tar hjälp av skatterådgivare eller revisor. Men det är viktigt att tänka igenom hur ägarens utrymme på K10-blanketten är tänkt att användas under kommande år, säger Hans Peter Larsson.

 

Mer om skatt på Balans webb: 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare