Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto. Getty Images
Fördjupning

2022.05.19

Uppskjuten skatt på nyttjanderätts­tillgångar och leasingskulder

Nya regler för redovisning av uppskjuten skatt på leasingavtal enligt IFRS träder i kraft den 1 januari 2023. I denna fördjupningsartikel redogör FAR:s Operativa grupp Finansiell Rapportering Redovisning för de nya reglerna och vad de innebär samt ger exempel på vilka transaktioner som berörs.

Läs artikeln i sin helhet här:

Funderar du på att skriva en fördjupningsartikel?

Hör av dig till redaktionen@far.se

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare