Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Illustration: Getty Images
Debatt

2020.04.16

”Uppenbart att det är en skillnad på upplysningskraven”

Replik från Anders Mårdell på Policygruppens för revisions svar på debattartikeln ”Revisionsberättelsen för mindre företag i behov av ny beskrivning”.

text:

Anders Mårdell

Jag har noterat att Mikael Winkvists svar på min artikel inte alls berör skrivningen i punkt 2.2 i K3 som lyder: Om det vid bedömningen av företagets fortlevnadsförmåga föreligger eller förutses händelser eller förhållanden som medför betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten, ska ett större företag lämna upplysning om skälen för tvivlen.”

Denna skrivning fanns inte med i den ursprungliga lydelsen av K3 utan tillkom i november 2016. Så vitt jag kan se berör inte heller de artiklar och uttalanden som svaret på mitt inlägg refereras till, denna skrivning i K3.

För mig är det uppenbart att det är en skillnad på upplysningskraven mellan ett större och ett mindre företag eftersom punkten rimligen inte annars skulle ha införts i K3. Möjligen kan man tolka det som om att endast ett större företag behöver upplysa om själva skälen till tvivlen om fortlevnaden medan ett mindre företag bara skulle behöva skriva att det föreligger tvivel utan att närmare förklara detta. Om det är på detta vis skrivningen i K3 punkt 2.2 ska tolkas blir ändå, enligt min uppfattning, formuleringarna i revisionsberättelsen för ett mindre företag missvisande.

 

Tidigare debatter inom ämnet

Det här är en debatt på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

!

Delta i debatten!

Ring 08 506 112 49 eller skicka ett mejl till .

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare