Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2023.10.09

Undersökning visar potential hos redovisningskonsulter

Kunder som väljer auktoriserade redovisningskonsulter är överlag mer nöjda, men det finns utrymme för förbättringar. Svenskt Kvalitetsindex mätning avslöjar kundperspektivet.

text:

Cajsa Wiklund

Sedan 2007 har Svenskt Kvalitetsindex, SKI, mätt kundnöjdheten inom ett flertal olika branscher, däribland revisionsbranschen. För tre år sedan började företaget, på uppdrag av SRF konsulterna, även att mäta kundnöjdheten i redovisningsbranschen. Redan i tidigare har det varit tydligt att auktorisationen ger nöjdare kunder.

Även årets mätning visar på hög kundnöjdhet när kunderna utvärderar sina redovisningsbyråer. Den personliga och nära relationen har varit en viktig faktor, men än viktigare ses nu konsulternas förmåga att bidra till framgång och ökad lönsamhet för kunden. Det här överensstämmer väl med andra undersökningar som Balans berättat om tidigare.

Läs även:

Läs även:

− Det är glädjande att företagen än mer efterfrågar auktoriserade konsulter eftersom auktorisationen borgar för kompetens och kvalitetssäkring. Att konsulten även betraktas som företagarens naturliga bollplank inom rådgivning är också väldigt positivt, säger Camilla Carlsson, auktoriserad redovisningskonsult på FAR.

Camilla Carlsson. Foto: Christian Gustavsson

Redovisningskonsulten viktig partner inom hållbarhet
Men det finns områden som är värda att förbättra enligt SKI:s mätning, och där ligger hållbarhet i topp. Det handlar om kombinationen av att kunderna ser sin redovisningsbyrå som en självklar partner kring hållbarhetsrapportering, och att tydlig hållbarhetsredovisning alltmer blir en avgörande framgångsfaktor.

− Många ser sin leverantör för redovisningstjänster som en naturlig partner kring hållbarhetsrapportering. Dessutom bedömer många kunder att hållbarhetsfrågan kommer att bli avgörande på sikt för att vara framgångsrik. Ett område där branschen kan stärka sig och skapa nya affärsmöjligheter helt enkelt, säger Johan Parmler, VD för SKI i ett pressmeddelande.

 

Läs även:

 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare