Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR.
Foto: Christian Gustavsson, Getty Images
Yrkesvardag

2021.03.16

”Tumskruvarna dras åt för Sveriges del”

EU-förhandlingar väntas inom kort för att enas kring land-för-land-rapporteringen. ”Det finns starka påtryckningarna på länder som är emot”, kommenterar Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

I slutet av februari röstade EU-ministrarna om gemensamma regler för att globala företag offentligt ska redovisa vad de betalar i skatt i sina verksamhetsländer. Sverige är ett av få länder som röstade nej, .

Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR och skatteansvarig på FAR, menade då att den auktoriserade skatterådgivaren behöver flytta fram sina positioner.

– Att så många länder är för land-för-land-rapporteringen visar att EU lägger ökad vikt på transparens och hållbarhet. Påtryckningarna ökar inom det här området, det är något skatterådgivarna behöver vara medvetna om, sade Hans Peter Larsson.

Senaste nytt i frågan är att Rådet och Europaparlamentet i början av mars godkände mandat för sina respektive förhandlingspositioner i väntan på att förhandlingar, så kallade trialoger, inleds gällande förslaget.

– Jag blev sannspådd. Tumskruvarna dras åt för Sveriges del, det finns starka påtryckningarna på länder som är emot land-för-land-rapporteringen, säger nu Hans Peter Larsson.

Redan 2016 presenterade EU förslaget om land-för-land-rapportering. Det går ut på att internationella företag öppet måste redovisa i vilka länder de bedriver ekonomisk verksamhet, vilka förtjänster de gör och hur mycket skatt de betalar i respektive land där de är aktiva.

Sverige har i alla år varit emot, tillsammans med ett fåtal andra länder. Den svenska hållningen är att detta är en skattefråga, inte en redovisningsfråga.

De nya förhandlingarna väntas börja inom kort med syftet att enas kring direktivet innan Portugal lämnar över ordförandeskapet i månadsskiftet juni/juli 2021.

– Från FAR:s håll är vi för frivillig transparens och stöder i övrigt den svenska regeringens och Svenskt Näringslivs inställning att rapporterna inte ska vara publika. Frågan har dock inte behandlats på styrelsenivå inom organisationen, utan av FAR:s Strategigrupp för skattefrågor, säger Hans Peter Larsson.

Läs mer:

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare