I annonssamarbete med
Post banner
Yrkesvardag
100% byrå

Tuffare tider för dina kunder? Så stöttar du dem

Det ekonomiska läget är tufft för många. Orolig omvärld, inflation, räntor, svajig konjunktur och osäkerhet om framtiden. För företagen i Sverige, inte minst i utsatta branscher, innebär det att de behöver fler kloka råd från dig som redovisningskonsult. Här får du 5 tips på hur du stöttar dina kunder i tuffa tider:

1. Ligg steget före

Som redovisningskonsult är det ofta du som först märker av när ett företags siffror börjar dala – och behöver påtala det så tidigt som möjligt. Det är inte alltid den enklaste uppgiften och det är inte heller ovanligt att en kund väljer att sticka huvudet i sanden.

Ditt starkaste argument är att ju tidigare ni vidtar åtgärder och gör förändringar, desto bättre förutsättningar har företaget att komma på rätt köl igen.

En viktig förutsättning för att kunna ligga steget före – att se och och signalera varningstecken i realtid– är att vara intresserad av kundernas olika branscher och affärsmodeller och att hålla koll på de viktigaste nyckeltalen för dem.

2. Håll koll på regelverken

Vi har levt med högkonjunktur och goda tider under ganska många år i Sverige och det skadar därför inte att fräscha upp minnet när det gäller regelverk som blir särskilt aktuella i tider när många företag kämpar med ekonomin.

Det kan till exempel handla om regler kring företrädaransvar för skatter och avgifter, skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning eller vilka personliga ekonomiska konsekvenser som kan drabba kunderna vid obestånd.

3. Analysera

För att kunna göra rätt saker för kundens företag gäller det att förstå anledningen till att det befinner sig där det gör. Har bolaget tappat kunder, har kostnaderna ökat eller är det någon del av erbjudandet som är olönsamt?

Prata med kunden, få hen att förstå vad som ligger bakom – och gör en åtgärdsplan tillsammans. Genom att engagera kunden att agera proaktivt skapar ni bättre förutsättningar för att kunna vända en negativ trend.

4. Agera

När analysen är gjord behöver du och kunden hitta konkreta åtgärder för att  stärka likviditeten i bolaget och/eller få ned kostnaderna. Åtgärder att ta till kan då vara att förhandla med kunder och leverantörer för att skapa bättre avtalsvillkor, eller att minska kostnaderna genom att se över befintliga avtal, till exempel hyresavta,  eller flytta till billigare lokaler. En annan åtgärd kan vara att man prioriterar de delar av erbjudandet som skapar mest lönsamhet.

Återigen är det viktigt att hela tiden ligga steget före sina kunder. Men också att vara uthållig, då det tar tid att framför allt reducera kostnader.

5. Konkurs är inte lika med slutet

En konkurs behöver inte vara synonymt med slutet för en verksamhet. Om man innan företaget går i konkurs har gjort saker för att anpassa affärsmodellen till det nya marknadsläget, eller kapat kostnaderna till mer rimliga nivåer, finns det kanske förutsättningar för verksamheten att leva vidare i annan form? Genom att till exempel överlåta delar av verksamheten till annan ägare kan man rädda kvar arbetstillfällena.

  • Spana in . Här finns massor av mer kunskap och inspiration som gör att du som redovisningskonsult kan forma framgångsrika företag tillsammans med dina kunder – och oss.

Källa: Fortnox Magazine nummer 2, 2024, intervju med Christofer Hemsedahl, Advokatfirman Schjødt

utgiven av

Ansvarig utgivare