Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Karriär

2021.02.01

Trendspaning: Techprofiler efterfrågas av storbyråerna

Pandemin har lett till att storbyråerna accelererar digitaliseringsresan. På flera håll satsas det nu på olika typer av teknisk kompetens. Det visar Balans rundfrågning hos Sveriges största revisions- och rådgivningsbyråer.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Snart ett år har gått sedan pandemin nådde Sverige och ledde till att hemarbete, videomöten och digitala aktiviteter ersatte kontorsjobb och fysiska träffar, åtminstone för de allra flesta i revisions- och rådgivningsbranschen.

Men vad har det inneburit för anställning- och kompetensbehovet hos Big 8? En hel del, visar Balans rundfrågning.

Samtliga storbyråer som Balans har varit i kontakt med har anställt nya medarbetare nu efter årsskiftet, från Mazars ”mindre kull” till EY:s cirka 100 nyutexaminerade plus ett gäng konsulter. Byråerna berättar vidare att kick off– och teambuilding-aktiviteter, samt introduktionsdagar och utbildningar, kommer att fortsätta utföras i digital form under kommande månader.

Men den trend som utkristalliseras är att pandemin skyndat på digitaliseringen hos byråerna – och därmed behovet av att anställa medarbetare med techkompetens.

KPMG berättar att de har rekryterat personer inom tech, analytiker inom data och business samt IT-konsulter till Management Consulting avdelningen. Och man behöver anställa fler programmerare och data scientists-profiler. Inom byråns samtliga verksamhetsområden är Advanced Analytics och AI-området ett fokus, säger Annica Hedmark, Head of People & Culture.

BDO nämner i sin tur att det finns ett kompetensbehov av både juniora och seniora medarbetare som vill vara med och driva fortsatt utveckling av den digitala leveransen, samt bygga nära kundrelationer i rollen som rådgivare.

I Deloittes fall kommer rekryteringsbehov att ligga linje med, eller något högre än, tidigare år. Byrån rekryterar främst ekonomer, jurister – samt systemvetare och ingenjörer.

PwC har man i år ett särskilt fokus, både i Sverige och globalt, när det kommer till att utveckla alla medarbetares och ledares digitala kompetens. Det för att stå väl förberedda inför den kommande utvecklingen, berättar personaldirektör Katarina Roddar.

Grant Thornton är inne på samma spår. De har identifierat att det som blir viktigare i alla befattningar är fokus på nya verktyg och nya arbetssätt, samt förmågan till samverkan i en ny digital miljö, både med kollegor och med kunder.

Även EY nämner att techprofilering inom samtliga områden kommer att prioriteras. Bland de nyanställda finns exempelvis konsulter inom tech.

”Digitaliseringen driver på utveckling och förändring av såväl arbetssätt som yrkesroller, så vi ser ett allt större behov av teknisk kompetens inom alla områden”, skriver EY:s VD Anna Svanberg till Balans.

Läs mer:

Läs mer: 

Tidningen Balans följer utvecklingen av coronaviruset och hur den påverkar dig i din yrkesroll, och på  samlas alla artiklar från Balans, tidningen Resultat och andra relevanta källor.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare