Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2021.11.25

Trender inom indirekt skatt: ”Mycket påverkar skatteklimatet”

Globala tendenser, politiska läget, regulatoriska förändringar och teknologin har stort inflytande över indirekta skatter och skatterådgivningen. Balans intervjuar Ulrika Badenfelt och Caroline Selander, båda på KPMG, om trender i tiden.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Än är vi inte igenom pandemin. Det påminner Ulrika Badenfelt, Auktoriserad Skatterådgivare FAR och ansvarig för KPMG Sveriges tull- och punktskatteavdelning.

− WTO har i sin nyligen publicerade rapport, Economic resilience and Trade, bland annat utvärderat pandemieffekterna på ekonomin. Enligt WTO är digitaliseringen och harmoniseringen av tullhanteringen en viktig framgångsfaktor för att dämpa de negativa effekterna av pandemin, säger hon till Balans.

Ulrika Badenfelt. Foto: KPMG

Just genom digitaliseringen och AI-lösningar finns alla möjligheter för företagen att förbättra och effektivisera sin rapportering, menar Ulrika Badenfelt.

Helhetsgrepp på indirekta skatter

Det har också blivit alltmer tydligt att skatteavdelningar tillika skattemyndigheter vill ha ett helhetsgrepp på de indirekta skatterna, det vill säga moms, punktskatter och tull.

− En viktig del i regelefterlevnaden är att kartlägga hur och var man drabbas. Man kan inte vara hundra procent compliant. I stället bör man utgå från någon form av riskmappning, så att man inte skapar en alexanderknut. Det kan bli oerhört utmanande. Det går att exempelvis outsourca vissa delar, för att kunna fokusera på mer värdeskapande insatser och strategiska initiativ, säger hon.

Det innebär att man på skatteavdelningarna i större utsträckning behöver kunna automatisera moms- och skatteprocesser. På så sätt kan manuella processer, och därmed potentiella skatterisker, minimeras. Men då måste de automatiserade processerna fånga upp allt rätt. Det säger Caroline Selander, Senior Manager, Indirect Tax, KPMG.

EU:s skatteplan

− Mycket påverkar skatteklimatet. Inom EU finns en Tax Action Plan, 25 initiativ för medlemsstaterna som bland annat tar sikte på att harmonisera och förenkla momsredovisning. Det ska bli lättare för företagen att göra rätt för sig, säger hon och fortsätter:

− Vad händer då med de nuvarande rapporteringskraven? I dagsläget finns olika typer av rapporteringar i medlemsländerna och vi vet ännu inte riktigt vad förslaget från EU-kommissionen innebär.

Caroline Selander. Foto: KPMG

På tio år har arbetet på skatteavdelningarna onekligen förändrats i grunden, då man idag behöver ha bättre kontroll över rapporteringskraven och är beroende av team med rätt kompetens. Exempelvis kan en person som har suttit med deklarationsarbete plötsligt vara IT-beställare.

Plocka upp trender

− Det handlar inte längre bara om att förstå moms eller indirekta skatter. Man behöver också ha koll på olika rapporteringskrav, vara snabb på att plocka upp trender och ställa om, och ha rätt systemlösningar. Data är A och O, eftersom företagen rapporterar in mycket information till skattemyndigheter, säger Caroline Selander.

− Vi rådgivare fyller också en viktig funktion, där vi kan vara en brygga mellan till exempel systemleverantörerna och skattefunktionerna på företagen för att hjälpa till att sätta ramverk och kravspecifikationer för automatiserade processer.

Utmaningarna är med andra ord många. Men i det nya skatteklimatet finns också möjligheter, menar hon:

− Personer med skattekompetens kommer alltid att behövas, och genom att automatisera processer kommer skatteavdelningarna kunna fokusera mer på förebyggande och värdeskapande insatser.

 

Läs mer om skatt:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare