Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Yrkesvardag

2023.01.17

Tre frågor till Almi om hållbarhet

Almi gör hållbarhet till en integrerad del av sin rådgivning. Efter att ha testat på projektbasis blir framtidsdialogen obligatorisk för ­företag som vänder sig till Almi för rådgivning eller lån.

text:

Rakel Lennartsson

foto:

Mikael Sjöberg

­Varför arbetar Almi med hållbarhet?

Att inte ha hållbarhet på agendan bidrar till att minska företagets överlevnadsgrad på sikt. Det är det självklara skälet. Att vi sedan erbjuder företagen att knyta ihop sina mål enligt ISO26000 med de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030 handlar om att Sverige har förbundit sig att uppfylla FN:s globala mål till 2030. Almi, som ägs av svenska staten, bidrar på detta sätt till att AB Sverige kan ­leverera på målen och säkra Sveriges konkurrenskraft.

Vad är ­framtidsdialogen?

Det är första steget i Almis kostnadsfria hållbarhetserbjudande till företag. Vi hjälper företag att få syn på vad de redan gör bra och vad de kan göra bättre för att framtidssäkra sin verksamhet enligt ISO26000. Steg två är en frivillig workshop där företagen knyter ihop sina mål med målen i Agenda 2030. Vi har drivit arbetet som ett EU-projekt sedan 2021 och kundnöjdheten har varit skyhög. Nu blir framtidsdialogen obligatorisk för alla nya företag som vänder sig till Almi för hjälp med affärs­utveckling eller lån.

Finns det en risk att Almi konkurrerar med konsultbyråer?

Almi är en marknadskompletterande aktör. Vi kan hjälpa små och medelstora företag att kickstarta sitt hållbarhetsarbete genom att guida dem i de grundläggande begreppen och visa på hur de kopplar till företagets egen affär. Det lägger en god grund för framtiden då allt fler företag kommer att behöva hållbarhets­rapportera.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare