Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Lena Westfahl, skattejurist på Grant Thornton, anser att moms för ägare till tävlingshästar är en principiellt viktig fråga.
Foto: Grant Thornton
Yrkesvardag

2024.02.02

Travsporten och SKV oeniga om moms

Den moms som ägare till tävlingshästar betalar på varor och tjänster är avdragsgill. Det anser Skatterättsnämnden i ett förhandsbesked. Beskedet från SRN är ett bakslag för Skatteverket. Men beskedet är överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen.

SRN kommer fram till att en hästägare med tre eller fyra tävlingshästar som mot en startpeng kontinuerligt deltar i tävlingar bedriver ekonomisk verksamhet och därmed är en beskattningsbar person. Följden blir att företaget har avdragsrätt för moms på inköp av varor och tjänster i verksamheten. SRN anser att företaget fortlöpande vinner intäkter i sin verksamhet med travhästar. Att det bara finns en uppdragsgivare och att ersättningen, startpengen, är förhållandevis låg påverkade inte utgången i förhandsbeskedet. Beslutet berör ett stort antal hästägare. I oktober 2021 fanns det närmare 16 000 travhästar i Sverige, enligt tidningen Travronden.

Frågan är principiellt viktig

Lena Westfahl är skattejurist på Grant Thornton och har över 25 års erfarenhet som skattekonsult med inriktning på moms. Hon påpekar att frågan inte bara är viktig för trav- och galoppverksamhet. Att bedriva ekonomisk verksamhet är en grundförutsättning för att vara en beskattningsbar person och därmed även få möjlighet till momsavdrag på inköp i verksamheten.

–  Nu har vi ett förhandsbesked och det återstår för Högsta förvaltningsdomstolen att ta ställning till denna principiellt viktiga fråga, säger Lena Westfahl.

Skatteverket: ”inte ekonomisk verksamhet”

Skatteverket motsätter sig förhandsbeskedet från SRN. Pia Kjell är rättslig expert inom mervärdesskatt på Skatteverket. Så här förklarar hon Skatteverkets inställning.

– Skatteverket anser att det inte är fråga om en ekonomisk verksamhet när en hästägares verksamhet bara består i att ställa upp i tävlingar mot en startpeng.

Skatteverket fortsätter tillämpa sitt synsätt

Pia Kjell säger också att ett förhandsbesked som har vunnit laga kraft är bindande för Skatteverket, bara i förhållande till den det berör, om den enskilda personen väljer att åberopa det. Ett förhandsbesked som överklagas vinner inte laga kraft förrän Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort frågan, förutsatt att Högsta förvaltningsdomstolen inte undanröjer förhandsbeskedet.

– Skatteverket kommer därför att fortsätta att tillämpa sitt synsätt i avvaktan på en vägledande dom. När det finns en vägledande dom är det den tolkning som framgår av domen som Skatteverket tillämpar, säger Pia Kjell.

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 7 december 2023 dnr: 38-23/I.

utgiven av

Ansvarig utgivare