Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2021.11.11

Tillväxtverket återkallar överklaganden om sena avstämningar

Problemet med sena avstämningar rörande korttidsstödet identifierades tidigt av Tillväxtverket tillsammans med olika branschorganisationer. Nu återkallar myndigheten en del överklaganden från kammarrätten och kommer inte heller att överklaga alla domar från förvaltningsrätten.

text:

Charlotta Marténg

Under coronaperioden har Tillväxtverket regelbundet haft möten med branschorganisationer, däribland FAR, och andra aktörer i samhället för att fånga upp synpunkter på de stödåtgärder som infördes med kort varsel för att underlätta för näringslivet under pandemin.

I slutet av maj vände sig myndigheten till regeringen för att få till en lagändring för att underlätta för företag som lämnat in sin avstämning för sent, men som haft godtagbara skäl för det. Tillväxtverket ansåg att dessa företag inte skulle återkrävas på hela stödbeloppet.

Förslag om ny avstämning

Hemställan ledde till att regeringen lade en proposition med ett förslag som ger företag som missat, eller skickat in en avstämning för sent, en möjlighet att skicka in en ny avstämning. Riksdagen antog lagändringarna 20 oktober, och dessa trädde i kraft 1 november 2021, även om den nya lagen träder i kraft först 1 januari 2022.

Niklas Kjellberg. Foto: Tillväxtverket

− Eftersom regeringen beslutat att underlätta för företag som inkommit försent med sin avstämning vidtar vi nu ett antal åtgärder för att möjliggöra detta. Förvaltningsrätten har redan börjat återförvisa pågående ärenden om sen avstämning, så dessa ärenden kommer nu att kunna handläggas enligt de nya reglerna, säger Niklas Kjellberg, pressansvarig på Tillväxtverket.

Återkallar och återförvisar

Tillväxtverket kommer även att återkalla en del överklaganden från kammarrätten, eller medge att kammarrätten återförvisar dem. Några nya överklaganden på domar från förvaltningsrätten planeras inte heller av Tillväxtverket, avseende sen avstämning om det inte är viktigt för att få rättspraxis i frågan.

Sara Lissdaniels, auktoriserad revisor på FAR, välkomnar beskedet från Tillväxtverket.

Sara Lissdaniels. Foto: Christian Gustavsson

− Det här visar att myndigheten tagit till sig av synpunkter och kritik som kommit från FAR och andra. Beskedet underlättar för företag som berörs av möjligheten att lämna in en ny avstämning efter årsskiftet, säger hon.

Vad som gäller de företag som där Tillväxtverket redan skickat ut besked om återkrav är ännu inte klart.

− Det är möjligt att ansöka om anstånd, vi utreder just nu frågan om vilka omständigheter som krävs för att faktiskt få det, säger Niklas Kjellberg.

 

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare