Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Karen Kvalevåg , VD för norska revisorsföreningen, DnR.
Yrkesvardag

2021.10.14

”Tilliten är mer värd än den norska oljefonden”

Bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för den norska revisorsföreningen, DnR. "Vi har inte varit tillräckligt bra på att visa på revisionens syfte", säger VD Karen Kvalevåg.

text:

Rakel Lennartsson

foto:

Morten Brakestad

60 procent av de norska bolagen har valt bort revision. För den norska revisorsföreningen, DnR, närmar man sig en smärtgräns. Inte så att det går dåligt för revisionsbyråerna, tvärtom. Under alla år med frivillig revision har de fortsatt att växa både omsättningsmässigt och sett till antalet anställda.

Men revisorsföreningens administrativa direktör Karen Kvale­våg är orolig för samhällskonsekvenserna om regeringen skulle vilja fortsätta att höja gränsvärdena för revisionsplikten.

– Ju mer man höjer trösklarna desto mindre blir tilliten i samhället och det blir svårare och svårare att ta den tillbaka.

Karen Kvalevåg.

För Balans berättar hon att bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för FAR:s norska systerorganisation. Att de norska politikerna valt att gå längre än de svenska och finska ser hon som ett misslyckande för branschen i Norge.

– Vi pratar inte tillräckligt mycket om samhällsbidraget, om syftet. Man pratar om vad man gör, men inte varför man gör det. Vi vill arbeta med att få fram revisionens bidrag till samhället, och i en globaliserad värld blir det allt viktigare, säger hon.

För Karen Kvalevåg råder det ingen tvekan om att revision inte är ett aktieägarintresse utan ett samhällsintresse.

– Revision bygger tillit och för ett samhälle har det ett betydligt värde. Försök att uppskatta det värdet har kommit fram till att tilliten är mer värd än den norska oljefonden. säger hon.

Om man inte kan lita på varandra ökar transaktionskostnaderna, det blir dyrare att ta lån och dyrare att göra due diligences, exemplifierar Karen Kvalevåg. Alla har någonting att tjäna på revisionen, menar hon.

– Revisorerna sitter på mycket värdefull kompetens och kunskap som kommer tillbaka till aktieägarna. De sitter också på mycket information som det är värdefull att berätta för näringsliv och samhälle. Allt detta handlar om syftet med revisionen och det måste komma fram i högre grad.

 

Läs mer om ämnet:

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare