Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2022.02.24

Tillfällig stämmolag på plats från 1 mars

1 mars träder den tillfälliga stämmolagen i kraft. FAR är en av organisationerna som ställt sig bakom förslaget. Men även andra tunga namn i frågor om bolagsrätt är positiva. ”Beslutet är helt rätt”, kommenterar advokat Carl Svernlöv, som hanterar ett hundratal stämmor om året.

text:

Charlotta Marténg

Våren 2020 infördes en tillfällig stämmolag för att underlätta för bolag och föreningar att hålla sina stämmor. Den tillfälliga lagen gjorde det möjligt för aktiebolag och ekonomiska föreningar att genomföra stämmor helt utan fysiskt deltagande. Lagen som var tidsbegränsad upphörde att gälla vid årsskiftet 21/22, men har nu alltså införts på nytt.

Beskedet välkomnas av bland andra .

Maria Lantz. Foto: Christian Gustavsson

− Många kan fortfarande känna oro inför att fysiskt gå på en stämma, då är det här ett bra alternativ, säger Maria Lantz, chefsjurist på FAR.

Även Carl Svernlöv, advokat på Baker McKenzie och före detta adjungerad professor i associationsrätt vid Uppsala universitet, tar emot riksdagens beslut positivt.

− Beslutet är helt rätt. Visserligen har smittoläget för närvarande tillåtit att man lättar på restriktionerna men det är bra med beredskap för ett annat läge. Dessutom ökar den tillfälliga lagen bolagens flexibilitet när det gäller stämmorna, säger han.

Tillfälliga lagen bra komplement

Reglerna som träder i kraft 1 mars innebär dels ökade möjligheter att använda sig av bland annat insamling av fullmakter och poströstning vid en stämma, dels en möjlighet att hålla stämman helt utan fysiskt deltagande. Lagen slutar att gälla den sista december 2022.

− FAR anser i grunden att fysiska stämmor är bra där det finns möjlighet att ställa frågor och revisorn är tillgänglig för ägaren. Men det är ett bra komplement att bolag och föreningar nu får möjlighet att hålla sina stämmor antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, eller enbart genom poströstning, kommenterar Maria Lantz.

 

Läs mer om ämnet

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare