Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Debatt

2023.07.06

Teknikutvecklingen skapar möjligheter – när ska byråerna börja leverera värdeskapande rådgivning?

Redovisningsbranschen har stort fokus på digitalisering och på rådgivning, vilket FAR och många andra anser vara avgörande faktorer för att möta framtiden som byrå. Branschen behöver nyttja tekniken fullt ut för att kunna frigöra tid till värdeskapande rådgivning.

Gör inte redovisningskonsulter det redan? Nej! 

Många anser kanske att byråer generellt redan är där, tack vare bland annat molnbaserade lösningar. Men, det kvarstår en hel del arbete innan till exempel automatiseringarna nyttjas fullt ut och fokus kan flyttas till en utökad rådgivning. 

Vad förväntar sig redovisningskonsultens kunder? När tekniken används på bästa sätt skapar redovisningskonsulten kundnytta till kunderna, som då får en god leverans.  Kundens förväntan skapar värde.  

Rådgivning ökar värdet för kunden

Vad levererar redovisningskonsulten i dag? Balans- och resultaträkning och momsrapporter? Trygghet? Ja, absolut. En del av uppdraget är att se till att kunderna följer lagar och regler samt betalar rätt skatt och i rätt tid. Om det uppdraget inte görs korrekt kan det stå företagen väldigt dyrt.  

Många kunder är säkert nöjda med att konsulten levererar rapporter och ser till att momsen är rapporterad, många gånger kanske för att de inte förväntar sig något mer. Bidrar redovisningskonsulten då till en god kundnytta och en bra kundupplevelse?  

Om vi tänker lite utanför boxen skulle kundnyttan säkert kunna öka – och kanske förvåna kunden positivt. Branschen har ju fantastiska möjligheter eftersom konsulten är delaktig i kundens verksamhet på ett väldigt konkret sätt. Men, varför händer ingenting? Kanske saknas modet att våga erbjuda rådgivning till företagen. 

Förmedla vikten av auktorisation

 Vi anser tyvärr att branschen generellt är mindre bra på att kommunicera det värde konsultens arbete medför till företag och allmänhet. Tillsammans med branschorganisationerna behöver byråerna bli bättre på att förmedla till näringsliv och allmänhet vad redovisningskonsulten bidrar med till företag, den samhällsnytta det medför – och i det sammanhanget också beskriva värdet av att anlita en auktoriserad redovisningskonsult. 

Så vad ska byråerna göra för att fortsätta vara attraktiva och lönsamma?

Vi ser flera framgångsfaktorer: 

  • Kompetens, mod och tid – förändringsresor sker inte automatisk 
  • Ge extra mervärdet till kunden, till exempel i form av rådgivning  
  • Följa med teknikutvecklingen 
  • Våga dela med sig av information analysera rapporter och se möjligheter 
  • Läsa av varje kund för sig. En kund kan vara alldeles nöjd med att få sedvanlig rapportering, medan en annan uppskattar ett telefonsamtal då och då 

Det är bara fantasin som sätter gränser och att kanske våga göra annorlunda i leveransen av redovisningstjänster. Då anser vi att både kundnyttan och byråns affär ökar. Tänk så mycket roligare arbetet kan komma att bli framöver – och med det följer säkert ännu nöjdare kunder. 

Det här är en debatt på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

!

Delta i debatten!

Ring 08 506 112 49 eller skicka ett mejl till .

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare